Nähtamatud Loomad tegutseb Eesti farmiloomade heaolu tõstmise ja kannatuste leevendamise nimel. See tähendab umbes 20 miljoni looma heaolu, keda Eestis igal aastal  kasvatatakse ja hukatakse. Selleks, et oma töös tõhusad olla, peame hoolitsema selle eest, et meie kampaaniategevused oleksid strateegilised ja suunatud just sinna, kus need kõige enam tulemusi toovad. 

Meie viie tegutsemisaasta jooksul oleme loomade eest seisnud peamiselt kolmel lahingutandril:
1) koostöö ministeeriumite ja riigiasutustega, kes loomade heaolu reguleerivad;
2) koostöö toidufirmade või loomakasvatusettevõtetega, mis kas kasutavad loomseid tooteid või toodavaid neid

3) kolmandaks tarbijateadlikkuse edendamine ja farmiloomade olukorra meedias ja avalikkuses näitamine. 

Näeme selgelt, et farmiloomade kannatuste teema avalikkuse huvioribiidis hoidmine on üks olulisemaid tegevusi, sest toetab kahte teist põhi-tegevussuunda. Kui tööstusfarmide problemaatika on laiemale avalikkusele mõistetav valdkond ja ollakse kursis loomade kannatustega intensiivkasvatuses, on meil kergem alustada läbirääkimisi avaliku sektori ja erasektori esindajate ja koostööpartneritega. 

Meie töös on kätte jõudnud olukord, kus oleme sel aastal Ukraina sõja tõttu pidanud veidi rohkem andma ruumi muude oluliste teemade kajastustele ning saanud veidi vähem farmiloomade kriitilisi probleeme pildis hoida.

Oleme nüüd oma töös jõudnud olukorda, kus sel aastal oleme Ukraina sõja tõttu pidanud veidi rohkem andma ruumi muude oluliste teemade kajastustele ning oleme veidi vähem saanud farmiloomade kriitilisi probleeme pildis hoida. Meie kolme suurima kampaania (kanade heaolu, sigade heaolu ja Taimne Teisipäev) juures oleme olukorras, kus koostööpartneritega oluliste eesmärkide elluviimiseks peame tegema uue suure avaliku kampaania, et lükata käima uued läbirääkimised kõigi kolme valdkonna juures tulemuste toomiseks. 

Seega viime oktoobris läbi meie heade toetajatega koostöös annetuskampaania, et koguda ressursse suure turundusprojekti jaoks. Eesmärk on kampaaniaga teha tööstusfarmide probleemidest ja nende võimalikest tõhusatest lahendustest laiemalt kõnealune teema ja aktuaalne valdkond. Kampaaniat saab toetada siin.

Viime läbi turunduskampaania, mis hõlmab endas pikka välireklaamide lainet nii bussipeatustes kui olulistes liiklusmagistraalides, digiekraane kaubanduskeskustes kui sponsoreeritud sotsiaalmeediareklaame, mis jõuavad kokku sadade tuhandete inimesteni, et tõhusalt loomadest hoolimise sõnumit kasvatada.

Plaan on järgnev: kuuenädalase perioodiga võtame kahenädalaste etappidena fookuseks meie kolm olulisimat loomade kannatuste teemat tööstusfarminduses ning igas etapis hoolitseme selle eest, et sõnum jõuab võimalikult laialdaselt üle Eesti. Lisaks välireklaamidele saame sihtida sponsoreeritud sotsiaalmeedia reklaamidega iga kampaania puhul õigeid sihtrühmi. See on meie senises kogemuses olnud väga tõhus viis, mis just õigeid inimesi meie kampaanialehtedele viib ja häid samme loomade heaks astuma paneb – kas petitsioone allkirjastades, vabapidamise munade poes äratundmist õppides, lihatarbimise vähendamiseks samme võttes, Nähtamatute Loomade uudiskirjaga liitudes või püsiannetajaks hakates. 

Oleme otsustanud praegu uue suure avaliku kampaanialaine kasuks, sest näeme, et aeg on õige ja meie kampaaniate järgmiste sammudeni jõudmiseks on vaja teema tugevalt pilti tuua.

Kanade heaolukampaanias oleme alustanud läbirääkimisi mitme suure ja olulise toidusektori firmaga, et nad läheks paljude teiste eeskujul üle vabapidamissüsteemidest pärinevate kanamunade müügile ja loobuks puurispeetavate kanade munade pakkumisest. Kui firmad näevad, et tarbijad on sellest muutusest huvitatud, teema on aktuaalne ja oluline, on meil ka kergem nendega läbirääkimisi pidada. Need firmad, keda praegu sihime, kasutavad väga palju mune ja mõjutaksid seeläbi kümnete tuhandete kanade heaolu igal aastal. Kui läbirääkimised on edukad, lähevad nad aastaks 2025 üle kõrgema heaoluga lindudelt pärinevate toodete pakkumisele. Tänaseks oleme veennud juba üle 40% Eesti jaesektorist ja sadakond muud toidufirmat üle minema vabapidamise munade müügile, mõjutades sellega aastas ca 200 000 linnu heaolu. Aga väga palju tööd on veel ees. Valdav osa Eesti munakanadest elab endiselt kitsastes traatpuurides, kus ühe linnu jaoks on ca A4 paberi jagu ruumi ja elu on päevast päeva kestev piin. 

Nähtamatute Loomade välireklaam sügisel 2021 Tallinna tänavatel

Meie sigade heaolukampaania eesmärk on lahendada Eesti tööstusliku seakasvatuse kõige kriitilisemaid loomade heaolu probleeme. Tegutseme selle nimel, et Eestis lõpeks vastsündinud põrsaste tuimestuseta sabade lõikamine, mis ELis ennetava meetmena tegelikult ka keelatud on. Eesti seakasvatuses lõigatakse aga enamikel sündivatel põrsastel sabad julmalt ära, sest nad saadetakse kasvama niivõrd intensiivsesse süsteemi, kus nad stressist muidu teineteise sabasid närima hakkaksid. Teistes riikides ning teadlaste katsetes on seda probleemi edukalt lahendatud läbi sigade elutingimuste parandamise. Kui neil tarkadel loomadel on head elutingimused, piisavalt ruumi liikuda, allapanu, tegelusvõimalusi ja liigile vajalikud tingimused, väheneb ka stress ning sabade närimine, sest ümbritsev keskkond ei põhjusta neile kannatusi. Koostöös Põllumajandus- ja Toiduameti, loomakasvatuse erialaliitude ja maaeluministeeriumiga tegutseme selle nimel, et teema olulisus kasvaks. On oluline, et ühtlasi kasvaks ka teadmised, kuidas tagada sigade heaolu, et sabade lõikamine ei oleks enam vajalik. Selle jaoks koostame koos valdkonna ekspertidega koolitusprogrammi, kuidas teistes riikides on sabade lõikamisest loobutud ja mida on tarvis teha, et loomade heaolu oleks tagatud. Selle jaoks peab aga teema olema avalikkuses nähtav. Praegu on loomade kannatused seatööstuses suuresti nähtamatu küsimus. Meie töö on seda muuta. 

Nähtamatute Loomade kampaania Taimne Teisipäev tegutseb mitmel rindel. Praegune statistika näitab, et keskmine Eesti elanik sööb ca 80 kg lihatooteid aastas. See on 3–4x rohkem, kui riiklikud toidusoovitused ette näevad. Seega tegutseme selle nimel, et teadlikkus mõõdukamast lihatarbimisest ja suurepärastest alternatiividest oleks levinum. Näiteks on Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitunud pea 150 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kus 30 000 õpilast söövad igal teisipäeval taimset lõunat. See säästab aastas 200 000 looma elu. Lisaks teeme koostööd toidufirmadega, et lihaalternatiivid oleksid kättesaadavad ja suurepäraselt maitsvad – meie restoranikampaaniaga on liitunud 250 söögikohta üle Eesti, kus saab maitsvat taimset toitu, millega oma menüüd rikastada. Küll aga oleme jõudnud kohta, kus selleks, et saaksime järgmised suured koolid ja firmad edukalt kampa veenda, peame hoidma Taimse Teisipäeva lahendust õigele sihtrühmale nähtaval. Seetõttu oleme planeerinud ühe kahenädalase etapi meie kuuenädalasest suurest avalikust kampaaniast ka Taimsele Teisipäevale. 

Kogume annetuskampaaniaga 10 067 eurot, mis katab enamuse suure kampaanialaine maksumusest, ülejäänud lisame enda kogutud ressurssidest. Kampaanias panustavad Nähtamatute Loomade tiimiliikmed nii töötajate kui vabatahtlike hulgast – kujundaja, reklaamipakkujaga läbirääkimiste pidaja, sotsiaalmeedia kujundaja, uudiskirjade segmenteerija. Kampaaniaanalüüsi teeb hiljem iga tiimiliige oma valdkonna lõikes, et saaksime head õppetunnid ka järgmiste kampaaniate jaoks kirja panna.

Aitäh, armas toetaja, et hoolid loomadest ja oled osa selle kriitilise probleemi lahendamisest! Koos loome hoolivama ühiskonna, kus loomade huvidega arvestatakse ja nende heaolu on oluline. 

Toeta loomade paremat elu siin.

Aitäh Sulle!

Loomasõbralike tervitustega
Kristina Mering
Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuht

Nähtamatute Loomade kanade päästeaktsioon, mille raames tõime ära pea
200 kana puurikanalast hukkamisest