Nähtamatute Loomade mõtted ametisse astuvale maaeluministrile

Nähtamatud Loomad tervitab soojalt ametisse astuvat maaeluministrit Urmas Kruuset ja soovib edu väljakutsetes, mis ees ootamas.Organisatsiooni president Kristina Mering pani kirja viis olulist suunda, mis kuuluvad maaeluministeeriumi vastutusvaldkonda, kus näeme suurt potentsiaali loomade heaolu perspektiivist palju head korda saata ja koostöös suurendada loomade heaolu Eestis.  Karusloomafarmide keelustamine Riigikogus on praegu menetluses karusloomafarmide keelustamise eelnõu. Algatus …

VIDEO: Vaata, millised on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad suurimad saavutused aastast 2020

Üle kolme aasta tegutsenud loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad keskendub farmiloomade kaitsele ja heaolu parandamisele Eestis. Lühikese tegutsemisaja jooksul on organisatsioon näidanud kiiret kasvu, tegevusse on kaasatud sadakond vabatahtlikku ja organisatsioonis töötab 8 täistööajaga töötajat, kes on kõik võtnud enda südameasjaks loomi aidata.