Haruldased droonikaadrid! Vaata, milline näeb välja Eesti suurim loomadest tühjaks jäänud karusloomafarm

Karjaküla karusloomafarmis peeti kunagi 170 000 rebast ja naaritsat. Tänaseks on see karusloomafarm tänu loomakaitsjate pingutusele loomadest tühi ja peatanud tegevuse. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub üles näitama toetust karusloomafarmide keelustamisele.

“Nende kaadrite vaatamine tekitab kõhedust ja paneb mõtlema, mida tuhanded rebased ja naaritsad pidid nendes pisikestes traatpuurides läbi elama. Arvestades nii Riigikogu liikmete kui ka avalikkuse üha suurenevat toetust selle julma tööstusharu keelustamisele, usume, et sel kevadel võetakse see loomasõbralik seadus lõpuks vastu,” kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.   

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis möödunud aasta oktoobris Riigikogu suures saalis edukalt esimese lugemise. Kui kunagi kasvatati Eestis karusnaha tarbeks ca 200 000 looma, siis tänaseks päevaks on Põllumajandus- ja Toiduameti andmete kohaselt alles vaid alla tuhande looma ning enamik karusloomakasvatusi on teada andnud, et on uksi sulgemas. Märtsikuus Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust selgub, et karusloomafarmide keelustamist toetab 75% Eesti elanikest.

Nähtamatud Loomad algatas petitsiooni, et keelustada karusloomafarmid Eestis. Praeguseks on oma allkirja andnud juba 13 500 inimest. Toetust karusloomafarmide keelustamisele saad üles näidata siin: https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku 

Nähtamatud Loomad on Eesti loomakaitseorganisatsioon, mis tegutseb loomade heaolu eest tööstuslikus loomakasvatuses. Kõige enam on Nähtamatute Loomade tegevus puudutanud kanade heaolu ning karusloomafarmide keelustamist. Organisatsioon pälvis president Kersti Kaljulaidilt Aasta Vabaühenduse tiitli.

VIDEO: Rebane Remi pääses Eesti karusloomafarmis nülgimisest

Hiljuti teatas Eesti kunagine suurim karusloomafarm Karjakülas, et on loomadest tühi ning peatanud oma tegevuse. Enne seda õnnestus kogenud loomapäästjal Eino Roosioksal sellest farmist välja osta kolm rebast, kes vastasel juhul oleksid hukatud ja nülitud. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad jäädvustas karusloomafarmist päästetud rebase Remi loo, kes naudib nüüd head elu koos teiste rebastega.

Eino tahab kõigile südamele panna, et karusloomafarmist päästetud rebase kasvatamine ei ole lihtne ülesanne. “Kindlasti ei soovita ma rebaste kodus pidamist igaühele. Tuleb arvestada, et rebaste õige looduslik toitumine peab paigas olema. Lisaks on see üsna kulukas. Samuti esineb neil pikaaegse aretamise ja halbade elutingimuste tõttu mitmeid tervisemuresid. See nõuab meeletult aega ja õigeid teadmisi,” selgitab Eino.

Nähtamatud Loomad töötab aktiivselt selles suunas, et karusloomafarmid Eestis sel kevadel keelustataks. “Riigikogu liikmete toetus karusloomafarmide keelustamisele on suurem kui kunagi varem ning me usume, et sel kevadel võetakse see otsus lõpuks vastu. Sellised tundevõimelised ja armsad elusolendid, nagu Remi, ei tohiks enam iialgi sündida karusloomafarmi kitsastesse puuridesse,” sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Nähtamatud Loomad on Eesti loomakaitseorganisatsioon, mis tegutseb loomade heaolu eest tööstuslikus loomakasvatuses. Kõige enam on Nähtamatute Loomade tegevus puudutanud kanade heaolu ning karusloomafarmide keelustamist. Organisatsioon pälvis president Kersti Kaljulaidilt Aasta Vabaühenduse tiitli. 

San Francisco karusnahakeeld jääb hoolimata karusnahatööstuse rünnakutest püsima

Foto: Unsplash

Pärast kolme muudatusettepaneku tagasilükkamist sulges USA California Põhjaosa Ringkonnakohus lõplikult kohtuasja, milles Rahvusvaheline Karusnahaföderatsioon süüdistas San Francisco linna USA põhiseaduse rikkumises. Kohus kinnitas, et karusnahakeeld vastab põhiseadusele.

2020. aastal, mil keeld täielikult jõustus, kaebas Rahvusvaheline Karusnahaföderatsioon (International Fur Federation – IFF) kohtusse San Francisco linna ning sealse rahvatervise ametniku dr Grant Colfaxi. Kaubandusühendus, mis esindab karusnahatoodete müüjaid, karusloomakütte, disainereid ja jaemüüjaid 40 riigis, on alates 2020. aastast esitanud määruse takistamiseks kolm kaebuse parandusversiooni, mis kõik on kohtu poolt tagasi lükatud.

Viimati vaidlustas IFF määruse osa, mille kohaselt hakkab müügikeeld kehtima ka neile jaemüüjatele, kel on linnas füüsilised kauplused, kuid kes müüvad ja tarnivad karusnahku San Francisco tarbijatele linnavälisest asukohast (veebi teel). Karusnahaühendus soovis, et sellist müügiviisi ei keelustataks.

Linn kinnitas aga, et määrus kehtib kõigile ettevõtetele, kelle füüsiline asukoht on San Franciscos, hoolimata sellest, kas müük toimub füüsilises kaupluses või veebi teel. USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg lisas, et keeldu ei kohaldata karusnahatoodete suhtes, mida toodetakse ja müüakse täielikult väljaspool osariiki.

Eelmise kaebuse puhul lükati tagasi IFF-i väide, mille kohaselt takistab müügikeeld põhiseadusevastaselt osariikide vahelist ja rahvusvahelist kaubandust. Kaubandusühendus lisas ka, et dekreedi tõttu kaotab karusnahatööstus aastas umbes 45 miljonit dollarit müügitulu. Kohus otsustas, et selline majanduslik kahju ei avalda kaubandusele märkimisväärset mõju.

USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg kirjutas 9-leheküljelises otsuses, et ükski föderatsiooni kaebus ei ole veenev ning et föderatsioon on tsiteerinud määrust valikuliselt ja eksitavalt. Seeborg lisas, et kaubandusgrupi tõlgendused määrusest tooks kaasa tulemuse, mis rikuks seaduse eesmärki – takistada karusnaha müüki ja turustamist linna piires. Kaebust oli puuduste kõrvaldamiseks juba kolm korda muudetud ja tagasi lükatud, enne kui kohtuasi märtsis 2021 lõplikult suleti.

Määrus karusnahaga kauplemise keelustamiseks võeti San Francisco linna volikogus 2018. aastal ühehäälselt vastu ning see jõustus täielikult 2020. aastal. Volikogu sõnul on müügikeelu eesmärk võidelda loomade julma kohtlemise vastu ning vältida karusnahatööstuse negatiivseid keskkonnamõjusid. Määrusega keelati uute karusnahatoodete, sh mütside, rõivaste, sallide ja kinnaste tootmine või müük linnas. See ei keela olemasolevate karusnahatoodete kandmist ega takista taaskasutuspoode müümast teise ringi karusnahku. Karusnahaga kauplemise keeld kehtib veel kahes California osariigi linnas: West-Hollywoodis ja Berkleys.

Allikad:

Ka Eestis on karusnahatööstus karusloomafarmide keelustamise eelnõule vastu astunud. Eelnõu läbis sügisel esimese lugemise ning on arutlusel keskkonnakomisjonis. Aprilli alguses esitas karusnahatööstus õiguskantslerile kaebuse, et algatus läheb põhiseadusega vastuollu. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et eelnõu vastab Eesti põhiseadusele ning andis loa eelnõu menetlemisega jätkata.

Karusloomafarmide ajastu on lõppemas. Anna oma toetusallkiri karusloomafarmide keelustamiseks:
https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku

Artikkel ilmus ka Delfi Lemmikloomaportaalis:
https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/93211767/loplik-ei-california-kohus-tunnistas-karusnahakeelu-seaduslikuks

Õiguskantsler ei rahuldanud karusnahatööstuse kaebust karusloomafarmide eelnõu kohta

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis möödunud aasta sügisel Riigikogus I lugemise. Eelnõu on järgmiste lugemiste ettevalmistuseks uuesti keskkonnakomisjoni päevakorras. Karusnahatööstus esitas eelmisel nädalal õiguskantslerile kaebuse, väites, et Riigikogu liikmete esitatud algatus on põhiseaduse vastane. Selle nädala alguses teatas õiguskantsler Ülle Madise, et eelnõu ei lähe vastuollu põhiseadusega ning andis loa eelnõu menetlemisega jätkata. 

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad on juba aastaid tegelenud karusloomafarmide keelustamise teemadega ning kampaaniate raames nii avalikkust teavitanud kui ka poliitikutega suhelnud. “Keskkonnakomisjon pidi eelnõu arutamise karusnahatööstuse poolt esitatud kaebuse tõttu hetkeks pausile panema, kuni selgus õiguskantsleri otsus. Õnneks oli kantsleri otsus eelnõu jätkamist toetav ning töö selle julma loomade kohtlemise lõpetamiseks läheb edasi. Sel kevadel on meil võimalus teha ajalugu ja õiguskantsleri otsus tugevdab veelgi meie kaasust kampaaniategevustega edasi minna ja loomade eest seista. Nüüd saab keskkonnakomisjon sisuliste muudatuste arutamisega edasi minna ja loodame, et karusnahatööstus rohkem nende tööd venitus- ja hirmutamistaktikatega ei sega. Samas mõistame ka, et see ei pruugi jääda nende viimaseks püüdeks,” sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Riigikogu keskkonnakomisjon jätkab lähinädalatel eelnõu arutamist ning kõikide eelduste kohaselt saadetakse karusloomafarmide keelustamise eelnõu Riigikogu suurde saali II lugemisele juba maikuus.

Märtsikuus Kantar Emori poolt läbiviidud värskest uuringust selgub, et karusloomafarmide keelustamist toetab 75% Eesti elanikest. Karusloomafarmid on keelustatud juba umbes pooltes Euroopa riikides, sealhulgas näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal, Norras, Austrias ja Belgias.  

Nähtamatud Loomad on Eesti loomakaitseorganisatsioon, mis tegutseb loomade heaolu eest tööstuslikus loomakasvatuses. Kõige enam on Nähtamatute Loomade tegevus puudutanud kanade heaolu ning karusloomafarmide keelustamist. Organisatsioon pälvis president Kersti Kaljulaidilt Aasta Vabaühenduse tiitli.

Britid ootavad Hiinast imporditava karusnaha keelustamist

Foto: RAUNO_VOLMAR

Ühendkuningriigi avaliku elu tegelased ja loomakaitseorganisatsioonid kutsuvad valitsust üles keelustama Hiinast pärineva karusnaha importi, kuna 2020. aasta lõpus läbi viidud juurdlused näitavad laialdast loomade väärkohtlemist, tarbetut julmust ja koroonaviirusega seonduvate ettevaatusabinõude eiramist enam kui tosinas Hiina karusloomafarmis. 

Pärast hiljutisi Taani naaritsafarmidest alanud koroonapuhanguid ja viiruse mutatsioone ning seetõttu aset leidnud tootmise peatamist ja 15 miljoni looma hukkamist on Hiinast saamas maailma suurim naaritsanahkade tootja. Rahvusvahelise loomakaitseorganisatsiooni HSI (Humane Society International) andmetel aretati 2019. aastal Hiinas ekspordi eesmärgil üle 14 miljoni rebase, 13.5 miljonit kährikkoera ja 11.6 miljonit naaritsat. 

Ühendkuningriigi Maksu- ja Tolliameti andmetel imporditi 2019. aastal üle 55 miljoni naela väärtuses karusnahku, millest 5.6 miljoni väärtuses nahku pärinesid Hiinast. Nii HSI, Suurbritannia loomakaitseorganisatsioon RSPCA kui Briti avaliku elu tegelased soovivad, et Ühendkuningriik keelustaks karusnaha impordi, arvestades, et riik keelas karusnahkade tootmise juba kahe kümnendi eest. 

Eelmise aasta lõpus toimunud uurimine näitab sagedast loomade väärkohtlemist

HSI 2020. aasta lõpul Hiina farmides läbi viidud uurimuses dokumenteeriti loomade surmamist viisil, mis pikendab elektrilöögiga hukkamisel kogetavat valu. Õigel käsitlemisel saadab hukkamisaparaat elektrišoki otse ajju. HSI jäädvustatud video- ja fotomaterjalid näitavad aga, kuidas teadvusel olevaid loomi korduvalt ja juhuslikult elektrilöögiaparaadi kaheharulise teraga pussitatakse. Selline tegutsemisviis halvab, kuid ei tapa looma. Sageli viiakse hukkamisprotsessi läbi teiste loomade ees, kes sama saatust ootavad.

„Videos olevad loomad kannatavad vägivaldset ja kaootilist elektrilööki kehas, mitte ajus, mis tähendab, et nad on tõenäoliselt mitu minutit äärmuslikku füüsilist kannatust ja südameataki sümptomitele sarnast valu kogenud,“ ütles HSI veterinaarnõunik professor Alastair MacMillan.

Farmides jäädvustati ka vigastatud loomi ning ridade viisi kitsastes puurides ringiratast tõmblevaid rebaseid. Loomakaitsjad selgitavad, et häirivad kaadrid psüühikaprobleemidega loomadest, keda hoitakse väikestest traatpuuridest koosnevates vabrikutes, on tööstusharu tavapraktika, mida näeb lisaks Hiinale ka Euroopa ja Põhja-Ameerika karusloomafarmides.

Foto: The Guardian

Koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud ohutusnõuete eiramine

HSI uurimine teostati kohe pärast seda, kui loomakaitseorganisatsioon Four Paws pöördus ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni juhtide poole, nõudmaks edasiste pandeemiate vältimiseks radikaalset muutust loomade kohtlemisel. 

Uuritud aretustoimingud näitasid põhiliste bioturvalisuse protokollide eiramist, mis on seotud koroonaviiruse leviku takistamisega loomadelt inimestele ja vastupidi. Puudusid nõutud desinfitseerimisjaamad ning kontrolli- või ohutusprotseduurid farmidesse sisenevate ja sealt väljuvate külastajate jaoks. „Meie uurijad tunnistasid karusloomafarmides peaaegu täielikult puuduvaid haiguse tõrje- ja tervisekaitsemeetmeid, mis on äärmiselt murettekitav, arvestades, et naaritsad, kährikkoerad ja rebased on kõik võimelised kandma koroonaviiruseid,“ ütles HSI tegevdirektor Claire Bass.

Lisaks jäädvustati karusloomade nülitud lihakehade müümist restoranidele, rikkudes eelmisel aastal kehtestatud seadust, mis keelab metsloomade liha tarbimise Hiinas. Keeld jõustus eelmisel aastal kahtluse tõttu, et ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia hakkas levima Wuhani elusloomaturult.

Karusloomafarmid on koroonaviiruste reservuaariks

Alates 2020. aasta aprillist on koroonapuhanguid esinenud enam kui 400 naaritsakasvanduses üle kogu Euroopa, lisaks ka Põhja-Ameerika farmides. Hiina ametiasutused ei ole teatanud, et sealsetes naaritsafarmides oleks viiruspuhanguid olnud.

„Karusloomafarmide elutingimused, kus pressitakse metsikud loomad tihedalt üksteisega kokku, ei suuda rahuldada loomade baasvajadusi, tekitades neile tugeva stressi, mis võib kahjustada nende immuunsüsteemi,“ sõnas Bass. Teadlased on korduvalt hoiatanud, et metsikute loomade vabrikutes pidamine võib soodustada järgmiste zoonootiliste (loomadelt inimesele levivate) haiguspuhangute tekkimist.

Foto: Handout

Suurbritannia avaliku elu tegelased ja moeloojad kutsuvad peaministrit tegudele

Suurbritannia peaminister Boris Johnsonile saadeti hiljuti 50 briti kuulsuse allkirjaga kiri, milles kutsuti valitsust üles karusnaha müüki keelustama. Näitlejanna Dame Judy Dench, Queeni kitarrist Brian May ning tuntud saatejuht ja koomik Ricky Gervais kuuluvad nende inimeste hulka, kes on avaldanud pühendumust mittetulundusühingu HSI karusnahavaba Suurbritannia kampaaniale “Fur Free Britain”. 

„See tippkuulsuste kiri, mis toetab uhkusega karusnahatööstuse julmuse keeldu, annab Boris Johnsonile selge sõnumi, et Suurbritannia ei peaks enam tähtsusetu karusnahamoe jaoks olema kaasosaline miljonite loomade kannatustes. Kui lõpeb müük, lõpevad ka kannatused,” kommenteeris HSI tegevdirektor Claire Bass. 

Boris Johnsonile kirjutasid otse ka olulised moeloojad nagu Stella McCartney, Vivienne Westwood, Katharine Hamnett, Christopher Raeburn, Erdem Moralioglu, Helen Moore ja Hannah Weiland, kes samuti kutsuvad peaministrit tegutsema. Nad tsiteerivad ühist veendumust, et tarbijate poolt juhitud ja innovaatiliselt toetatud mood on arenemas suunas, kus loomanahad on üleliigsed, kuna üha enam tipp-moedisainereid ja jaemüüjaid kõrvaldab selle oma kollektsioonidest.

Allikad:

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/uk-urged-to-ban-fur-imports-from-china-over-animal-abuse-claims

https://www.wionews.com/world/animal-activists-urge-uk-to-ban-fur-import-from-china-over-animal-abuse-allegations-371127

https://www.ecotextile.com/2021022627457/materials-production-news/pm-boris-johnson-urged-to-ban-animal-fur.html

https://www.ecotextile.com/2021031827550/materials-production-news/designers-urge-uk-to-ban-real-fur-sales.html

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/fur-farms-china-branded-virus-23717535

Vaata originaalartiklit Delfi Lemmikloomaportaalis: https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/93058233/britid-ootavad-hiinast-imporditava-karusnaha-keelustamist

Riigikogu jätkab karusloomafarmide keelustamise arutamist

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis möödunud aasta oktoobris Riigikogu suures saalis edukalt esimese lugemise. Sel teisipäeval arutab Riigikogu Keskkonnakomisjon taas eelnõud, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamist aastaks 2023. 

“Viimastel kuudel Riigikogu liikmetega suheldes näeme üha suuremat toetust karusloomafarmide keelustamise eelnõule. Arvestades ka avaliku arvamuse suurt toetust selle julma tööstusharu lõpetamisele, on kõik märgid suunamas sinna, kus sel kevadel loodetavasti ühe pikalt kestnud arutelu lõpetada saame ja Eesti hoolivate ja loomasõbralike riikide kaardile märgitud saab. Saame edukalt elada ka ilma loomade kitsas traatpuuris pidamise ja nülgimiseta, et neid luksuskaupu toota,” kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering, kes on karusloomafarmide teemaga tegelenud pea 15 aastat. 

Kui kunagi kasvatati Eestis karusnaha tarbeks ca 200 000 looma, siis tänaseks päevaks on Põllumajandus- ja Toiduameti andmete kohaselt alles vaid alla tuhande looma ning enamik karusloomakasvatusi on teada andnud, et on uksi sulgemas. Märtsikuus Kantar Emori poolt läbiviidud uuringust selgub, et karusloomafarmide keelustamist toetab 75% Eesti elanikest. 

Karusloomafarmid on keelustatud Suurbritannias, Prantsusmaal, Norras, Hollandis, Austrias, Horvaatias, Sloveenias, Makedoonias, Serbias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Slovakkias, Luksemburgis, Belgias, Tšehhis. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid.

Nähtamatud Loomad on Eesti loomakaitseorganisatsioon, mis tegutseb loomade heaolu eest tööstuslikus loomakasvatuses. Kõige enam on Nähtamatute Loomade tegevus puudutanud kanade heaolu ning karusloomafarmide keelustamist. Organisatsioon pälvis president Kersti Kaljulaidilt Aasta Vabaühenduse tiitli.

Suurbritannia valitsus on keelustamas foie gras’ importi ja müüki

Foie gras. Foto: Wikipedia

Foie gras tähendab otsetõlkes hane või pardi rasvamaksa. Paljude poolt hinnatud delikatessi tootmiseks sundtoidetakse farmilinde kurku surutava metalltoruga, mille abil pumbatakse linnu kõhtu suur kogus teravilja ja rasva. Protsessi korratakse 2-3 korda päevas.

Sundtoitmisega paisutatakse linnu maks kuni kümnekordselt suuremaks ning tekib maksa patoloogiline rasvumine. Kunstlikult paisutatud rasvamaksa müüakse ekstravagantse toiduainena. Loomakaitsjad on julma praktika vastu aastaid võidelnud. 

Foie gras tootmine on keelatud juba 18 riigis (sh Eestis) ja mitmes linnas, millest värskeimaks on New York. Alates 2016. aastast toodavad foie gras’d veel vaid viis Euroopa riiki: Prantsusmaa, Belgia, Bulgaaria, Ungari ja Hispaania. Toote globaalne turuväärtus on hinnanguliselt 932 miljonit eurot. Suurema osa toodangust tarbivad prantslased. Peamisteks eksporditurgudeks on Euroopa, USA ja Hiina.

Senised arengud Suurbritannias

Foie gras’ tootmine ja sundtoitmise praktika on Suurbritannias ebaseaduslik juba 2006. aastast, mil kehtestati uued loomade heaolu käsitlevad seadused, mille kohaselt tuli peatada loomadele asjatuid kannatusi põhjustavad tootmistavad.

Tootmiskeeld ei lõpetanud foie gras’ müüki. Suurbritannia kuulumine ühtsele Euroopa Liidu turule tähendas, et foie gras’ importi ning müüki oli keeruline takistada. Kuigi Briti talunikele on foie gras’ tootmine keelatud, võivad restoranid ja kauplused toodet välismaalt sisse osta ja edasi müüa. Olenemata tootmiskeelust imporditakse Suurbritanniasse igal aastal 180-200 tonni foie gras’d. 

BREXIT loob keelustamiseks uued võimalused

Valitsuse allikad teatasid märtsi alguses, et loomakaitseminister Lord Goldsmith on valmis kehtestama foie gras’ Suurbritanniasse importimise keelu juba lähikuudel. Ministrid koostavad õigusakte, et kõrvaldada lünk ja takistada selle toiduaine importimist mis tahes kujul.

Keskkonna-, toidu- ja maaeluministeeriumi pressiesindaja ütles: „Valitsus on selgelt mõista andnud, et foie gras’ tootmiseks vajalik sundtoitmise protsess tõstatab olulisi loomade heaolu probleeme ja see on Ühendkuningriigis õigusega keelatud. Valitsus kaalub edasisi samme, mida teha seoses foie gras’ga”. 

Loomakaitseminister Lord Goldsmith on pikka aega foie gras’ müügi keelustamise nimel töötanud ning vihjas juba eelmisel aastal, et uus seadusandlus on tõenäoline. Kui teatati mandrilt elusloomade vedude järkjärgulisest keelustamisest, ütles ta, et see on „vaid üks paljudest tulevastest loomade heaolu parandavatest Brexiti boonustest“.

Foie gras’ keelustamine on pälvinud avalikkuse tähelepanu

Ajakirja The Times toidu- ja joogirubriigi toimetaja, kes on koostöös Gordon Ramsayga kaks kokaraamatut välja andnud, kommenteeris samuti uudist.

„Nagu kaaviar ja homaar, oli ka foie gras üks neist asjadest, mida einestajad eeldasid Michelini tärniga tähistatud menüüst. Ükskõik, kas pressituna terriiniks või pannil praetuna ja brioche’il serveerituna, tähistas see ekstravagantsust ja luksust. Sellegipoolest on juba mõnda aega näha, et ajad on muutumas. 2008. aastal küsis Albert Roux, kas sellel peaks olema sigaretilaadne tervisealane hoiatus kaasneva julmuse kohta, „et inimesed teaksid, mida loomaga on tehtud”.”

Samal aastal eemaldas kahe Michelini tärniga pärjatud peakokk Daniel Clifford Cambridge’is asuvas restoranis Midsummer House selle pärast proteste oma menüüst. “Täna ei saa keegi väita, et ei ole foie gras’ tootmise taustast teadlik. Kui see nüüd leiutataks, tekiks kisa. See on nii selgelt barbaarne. Nii et ma kahtlen, kas kokkade vastu palju protestitakse. Nad tahavad pakkuda seda, mida kliendid nõuavad ja foie gras’d on nende menüüdes olnud üha vähem.“

PETA direktor Elisa Allen tervitas uudist. „Kui kasutada foie gras’ tootmise kirjeldamiseks nelja sõna, oleksid need: groteskne, julm, rõve ja vastuvõetamatu. Kui inimesed teadvustavad, et see tähendab partide ja hanede kurkudesse torude rammimist ja neile tohutus koguses teravilja kõhtu pumpamist, rebides tihti nende õrnadesse kaeltesse auke ning vahel vigastades nende siseorganeid, tunnevad inimesed tülgastust. Suurbritannias kehtib juba foie gras’ tootmise keeld ja järgmine loogiline samm on hoida see riigist täielikult eemal“.

Alexis Gauthier Romilly tänava Gauthieri restoranist väljaandele The Standard: „Prantsuse peakokana on muljetavaldav näha, et Suurbritannia on käitunud nii moodsalt. Loodan, et Prantsusmaa ja teised eesrindlikud rahvad üle kogu maailma järgivad seda eeskuju. Hommikul pärast Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist kirjutasin Borisile ja Carrie’le sel teemal ning olin üllatunud, kui sain isikliku vastuse, milles lubati mulle, et minut, mil BREXIT tehti, oli esmatähtis foie gras’ keelustamine. Nii et mul on hea meel, et peaminister on oma lubadust pidanud.”

Uudist pole aga vastu võetud ühekülgse rõõmuga. Michelini tärniga tähistatud restorani Sola omanik ja kokk Victor Garvey kommenteeris oma mõtteid väljaandele Evening Standard.

„Ma arvan, et see on täiesti hullumeelne, et me räägime foie gras’ ja mitte puurikanalate keelustamisest. See ei tähenda mitte julmust, vaid rikaste ärakasutamist. Kas soovite julmust keelata? Tehke seda täielikult. Ärge keelake midagi lihtsalt sellepärast, et see on elamuslik ja võõramaine.”

Richard Corrigan, kes juhib teiste seas ka Bentley’si ja Daffodil Mulligani, väljendas sarnaseid meeleolusid. Rääkides uudisteportaali „i“-ga, ütles ta, et peab foie gras’ keelustamist naeruväärseks.

Prantsusmaa foie gras’ tootjad on Ühendkuningriigi impordi keelu vastu

Prantsuse foie gras’ kaubandusliidu Cifog tegevdirektor Marie-Pierre Pé nimetas keelustamise ettepanekut „rünnakuks Briti foie gras’ austajate vabadusele“, öeldes, et julmuse süüdistused on ebaõiglased. Foie gras’ pooldajad väidavad, et tootmisprotsess jäljendab lindude tavapärast toitumismustrit, milles nad sügisel rohkem söövad, et talveks või rändeks varusid koguda. Foie gras’ vastased aga kinnitavad, et praktika on julm – eriti, kui seda tehakse tööstuslikul skaalal, kus masinad pumpavad toitu lindude söögitorust alla ja kus töötajad ei käsitle neid alati hästi.

Pé sõnul toetab  foie gras’ tööstus 30 000 tootmisega tegelevat perekonda ning 100 tuhandet otsest ja kaudset töökohta Prantsusmaal. Hoolimata koroonakriisist, mis on põhjustanud restoranide sulgemise ja vähendanud prantslaste foie gras’ tarbimist 40% ulatuses, oli tegevusharul hea 2020. aasta lõpp. Jõuludel kasvas müük võrreldes 2019. aasta sama ajaga 32% ja uusaastal 27% kõrgemaks. Praegune linnugripi puhang on erinevates Prantsusmaa piirkondades toonud kaasa partide ja hanede massilise hukkamise ning eeldatakse, et 2021. aastal langeb Prantsusmaa foie gras’ tootmine võrreldes eelmise aastaga seetõttu umbes 20% ulatuses madalamaks.

Prantsuse loomakaitseorganisatsioon L214 Éthique et Animaux on kutsunud valitsust üles sundtoitmist keelustama. „Pärast igat toitmist kannatavad linnud kõhulahtisuse ja hüperventilatsiooni all. Maksafunktsioon on häiritud ja loomadel on raskusi oma kehatemperatuuri reguleerimisega,“ märgib ühendus oma veebilehel.

See pole esimene kord 2021. aastal, kui foie gras Briti ajalehtede esikaantele jõuab. Alles hiljuti teatas luksuskaubamaja Fortnum & Mason, kes vastutab Ühendkuningriigi kuninganna toitlustamise eest, et lõpetab foie gras’ toodete importimise ja kaotab järk-järgult oma varud. Uudis oli suureks rõõmuks Briti avaliku elu tegelastele ja loomakaitseorganisatsioonidele, kes juba üle kümne aasta on palunud kaubamajal julma toote müük lõpetada.

Hoolimata tootmiskeelust on ka Eestis lubatud foie gras’ toodete import ja müük. Nähtamatud Loomad töötab Eestis aktiivselt selle nimel, et selle julma toote müük meie restoranides ja kauplustes lõpeks. Foie gras’ müügi vastasele petitsioonile on toetust avaldanud juba üle 8000 Eesti inimese. Oma toetusallkirja saad anda siin: https://foiegras.nahtamatudloomad.ee/.

Loe ka uudist “Londoni luksuskaubamajade kett loobub foie gras’ müügist”.

Allikad:

https://www.thetimes.co.uk/article/foie-gras-will-be-off-the-menu-after-british-import-ban-xfh7qn57p

https://www.standard.co.uk/reveller/restaurants/fois-gras-banned-uk-brexit-b923155.html

https://www.finedininglovers.com/article/UK-foie-gras-ban

https://www.euroweeklynews.com/2021/03/07/new-post-brexit-ban-on-barbaric-foie-gras/embed/#?secret=ksAPkvE985

https://www.connexionfrance.com/French-news/Foie-gras-producers-in-France-oppose-UK-plans-to-ban-imports

New Post-Brexit Ban On ‘Barbaric’ Foie Gras

Uudis ilmus ka ajakirjas Vegan: https://ajakirivegan.ee/suurbritannia-valitsus-on-keelustamas-foie-gras-importi-ja-muuki/

Värsked andmed Eesti karusloomafarmidest: tööstuse hääbumine jätkub

Värsked märtsikuised andmed Põllumajandus- ja Toiduametilt annavad kõigile loomasõpradele põhjust rõõmustamiseks – karusloomakasvatuse hääbumine Eestis jätkub ning tänaseks päevaks on alles vaid 5 väikest farmi – 4 väikest tšintšiljakasvandust ja 1 hobi-rebasekasvandus.

Kümne aastaga on loomade arv karusloomafarmides vähenenud Eestis 95%

Kui karusloomatööstuse tippajal nullindate algusest edasi kasvatati Eestis ca 200 000 looma, siis tänaseks on viies väikses farmis järele jäänud vaid 888 looma. Sinna hulka kuuluvad nii nahaloomad kui põhikarjaloomad. Karusloomafarmides kasvatavate loomade arv on olnud viimastel aastatel tugevas languses, mida on mõjutanud globaalse karusnahaturu madalseis, karusnahkade madal hind oksjonitel, tarbijateadlikkuse suurenemine karusloomafarmides toimuvast ning suur hulk riike, kes Euroopas karusloomafarmid keelustanud on või parasjagu seda arutamas.

Põhikarja loomade arv sept 2020 ja märts 2021 seisuga (tabelis ei kajastu nahaloomade arv)

2021. aasta märtsi seisuga kasvatatakse karusnaha saamise eesmärgil neljas farmis tšintšiljasid ning ühes farmis rebaseid. Rebaste arv on 58, mis on viimaste aastatega teinud meeletu languse. Viimase seitsme kuuga on loomade arv Eesti karusloomafarmides vähenenud viis korda.

Enamik nendest veel tegutsevatest farmidest on pensioniealiste omanike hobitegevus ning ilmselt plaanivad õige pea lõpetada nii turu ebasoodsa seisukorra kui ka farmi omanike ea tõttu.

Värske karusloomafarmide statistika toetab Riigikogus menetluses olevat karusloomafarmide keelustamise eelnõud

Olgugi, et värsked andmed Põllumajandus- ja Toiduametilt kinnitavad viimase aja tendentsi karusloomafarmide uste sulgemise ja tegevuse lõpetamise osas, on tööd veel palju, et karusloomad halvast elust, kitsast traatpuurist ja julmast hukkamisohust pääseksid ja tööstusharu tõelise lõpu Eestis leiaks.

Karusloomafarmide uste sulgemine aitab toetada ka keelustamise eelnõu arengut, sest võtab laualt maha olulise aregumendi – karusloomakasvatus ei paku enam tööd suurele hulgale inimestele ning seega ei kaasne selle seaduse vastu võtmisega tööjõule negatiivset mõju. Lisaks oleks see praegu valdkonnas töötavatele inimestele isegi kasulik, sest vaadates viimase ajal trende, sulgevad enamik neist lähiajal suure tõenäsosusega niikuinii uksed. Keelustamise jõustumisega kaasneks neile õigus toetustele ja üleminekumeetmetele – praegu lõpetavad nad tegevuse ilma selle eest riigilt midagi saamata.

Riigikogu on menetlemas karusloomafarmide keelustamist ning tegutseme Nähtamatutes Loomades täisjõul selle nimel, et eelnõu seaduseks jõustuks. Kohtume Riigikogu liikmete ja fraktsioonide ning ministritega ning jagame infot otsustajatele nii kirja kui telefoni teel. Kogume infot hetkeseisu kohta ning hoiame sellega ka lõpliku otsuse langetajaid kursis.

Näita Sinagi toetust karusloomafarmidele ja allkirjasta värske petitsioon! Mida rohkem allkirju, seda parem argument meil Riigikogu liikmetele esitada – rahvas toetab keeelustamist. Aeg on küps see loomasõbralik eelnõu vastu võtta.

PS. Vaata meeleolukat videot, kui ostsime tühjaks ühe uksi sulgeva karusloomafarmi ja päästsime 105 tšintšiljat julmast hukkamisest!

Karusloomafarmide keelustamise vahepealsed arengud

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise. See tähendab meie jaoks, et tõsisem töö alles algab, sest läbida on veel vaja teine ja kolmas lugemine, enne kui vastuvõetud seadusele kirjutab alla Riigikogu esimees ja kuulutab välja Vabariigi President. Ääretult suurt tänuavaldust väärivad kõik Nähtamatute Loomade püsiannetajad, tänu kellele on meil võimalik tegutseda. Siin postituses räägime, mida oleme saanud selle kampaania raames korda saata vaid tänu meie püsiannetajate toele.

Nähtamatud Loomad on karusloomafarmide keelustamise kampaanias strateegiliselt aktiivne kahel suurel rindel. Esiteks on suur tegevusvaldkond ja prioriteet lobitööl poliitikutega (Riigikogu liikmed, ministrid jt mõjuvõimuga erakondade esindajad), et kasvatada otsustajate hulgas poolehoidu loomade heaolule ja karusloomafarmide keelustamise eelnõu hääletusel võimalikult palju poolthääli koguda. Teiseks suureks tegevusvaldkonnaks on avaliku arvamuse mõjutamine loomade heaolu tähtsustamise suunas.

On suur väljakutse jõuda piisava mõjuni, mis jõuaks ka otsustajateni – poliitikute perspektiivist peab teema olema piisava avaliku huviga, et keelustamise eelnõu arutamisega tõsiselt tegeleda ja aruteludega edasi minna. Ehk siis mõlemad tegevusvaldkonnad on teineteisega seotud – avalikku huvi on tarvis, et Riigikogu liikmete ja ministritega suheldes piisavat mõju omada ning samas saame tänu poliitiliste otsustajate toetusele kasvatada teema olulisust ka avalikkuse silmis.

Vestlused ja kohtumised poliitikutega

Kohtumine Keskkonnaministeeriumi ministri Tõnis Mölderiga

Lobitöö tegevused eeldavad põhjalikku poliitilise olukorraga kursisolekut ja proaktiivset suhtlemist poliitikutega. Oleme aastate jooksul kasvatanud olulise hulga liitlasi, kuid kuna Riigikogus ikka liikmed vahetuvad, siis on see töö kogu aeg jooksvalt käigus. Lisaks hoiame toetajatega pidevat kontakti, et neile värsket infot karusloomafarmide teema kohta jagada. Lisaks suhtleme nii maaeluministeeriumi kui keskkonnaministeeriumiga, kelle vastutusvaldkonda karusloomakasvatus kuulub. Ka ministrite vahetusel peame uue inimesega hea kontakti looma ja hoolitsema, et õige info on kättesaadav.

Poliitikutega suhtleme nii meilitsi, telefonitsi kui kohtumiste vahendusel. Meie lobitöö tiim on läbi helistanud enamiku Riigikogu liikmeid, et saaksime viimast infot, kuidas hääletusel tulemused jaguneksid. See on suur töö ja jätkame loodud suhtlust, et garanteerida loomade heaolu valdkonna hea maine rahvasaadikute hulgas ning nende kursisolek karusloomakasvatuse majandusvaldkonna hääbusega Eestis.

Buklet “Ülevaade karusloomakasvatusest Eestis”

Oleme koostanud ülevaatliku bukleti, mida nii veebi vahendusel kui ka taaskasutatud paberile trükitult Riigikogu liikmetega jagame. Kuna peame arvestama, et uuemate liikmete puhul ei pruugi kursisolek teemaga veel kuigi tugev olla, siis oleme koostanud bukleti, et vastata tekkivatele küsimustele keelustamise ja karusloomafarmides esinevate loomade heaolu probleemide kohta.

Avaliku arvamuse töö suured väljakutsed

Selleks, et loomade heaolu ja probleemid karusloomafarmides võimalikult laialdast tähelepanu saaksid, peame mõtlema suurelt ja langetama otsuseid, mis jõuaksid võimalikult paljude inimesteni.

Välireklaam Solarise keskuse kõrval

Oleme mitmes laines olnud nähtaval karusloomakampaania välireklaamidega, kus toome selle süsteemi peamised kannatajad – karusloomafarmides kitsastes puurides elavad loomad – avalikku ruumi läbi välireklaamide visuaali. Nii kasvatame teadlikkust karusloomakasvatuse telgitagustest ja saame garanteerida, et suurem hulk inimesi ei toeta karusloomafarmide jätkamist Eestis. Lisaks ostsime reklaame nii kaubanduskeskuste digiekraanidel kui ka toidukaupluste ekraanidel, et jõuda sõnumiga võimalikult suure hulga inimesteni.

Järgmine oluline samm

Eelnev on eriti oluline ka järgmise sammu jaoks, kuidas tagada meie kampaania edulugu – avaliku arvamuse küsitlused.

Selleks et saaksime head tulemused avaliku arvamuse küsitlustel, mis kaardistavad Eesti elanike seisukohti karusloomakasvatuse ja teiste loomade heaolu küsimustes, peame looma olukorra, kus Eesti elanikud on probleemiga kursis ja teadlikud, kuidas loomad karusloomafarmide halbades tingimustes kannatama peavad. Avaliku arvamuse küsitlus on küll kõigile kättesaadav, aga kallis algatus. Selleks, et saada tõesemaid vastuseid, tuleb enne avaliku arvamuse küsitlusse investeerimist näha kõvasti vaeva, et inimesed oleksid kursis ja teadlikud probleemi taustast.

Algatasime hiljuti ka värske petitsiooni karusloomafarmide keelu toetuseks. Selle reklaamiks ostsime kõikides suuremates uudiste veebiportaalides reklaamid bänneritega, mis kutsusid üles allkirjastama. Ühelt poolt andis see võimaluse petitsioonile allkirju koguda, kuid teisalt aitas samuti probleemile tähelepanu tuua ja avalikkuse meelsust toetavamaks muuta. Kui probleem on inimeste silme ees ja sellest räägitakse, on ka suurem tõenäosus, et keelustamist toetatakse, võrreldes vähe kajastatud valdkondadega, kus teadlikkus ei ole veel piisavalt suur, et avalikkus algatusi toetaks.

Märtsi lõpus saame uued avaliku arvamuse uuringu tulemused, mida kasutame kindlasti nii lobitöös kui avalikus kampaanias.

Bännerid veebiportaalides

Tegevusplaan kevadel

Tööd on väga palju mõlemal rindel ja kevadkuud on tulemas väga intensiivsed. Hiljuti kohtusime keskkonnaministri Tõnis Möldriga, järgmiseks arutame teemat maaeluministri Urmas Kruusega. Samal ajal jagame infot värskest statistikast sulgevate karusloomafarmide kohta Riigikogu liikmetega ja hoiame teemat pildis sotsiaalmeedia ning tavameedia vahendusel. Tulemas on kohtumised nii Riigikogu fraktsioonide kui üksikliikmetega. Meile on saatnud oma mõtteid mitmed tuntud ja tõsiseltvõetavad poliitilise maastiku olulised tegijad, mida jagame varsti ka meie kanalites.

Töö jätkub, kuni karusloomafarmide keelustamise eelnõu jõustub seaduseks! Aitäh Sulle, hea toetaja, et paned kampaaniale õla alla ja aitad sel heateol sündida! Loe siit lähemalt, kuidas sina saad karusloomafarmide keelustamise kampaaniat ja teisi Nähtamatute Loomade tegemisi toetada. Aitäh sulle!

Londoni luksuskaubamajade kett Fortnum & Mason loobub foie gras’ müügist

Foto: Daily Mail / Getty Images

Märgilise tähtsusega Briti luksuskaubamajade kett Fortnum & Mason otsustas pärast aastatepikkust avalikkuse survet lõpetada foie gras’ müümise. Foie gras ehk sundtoidetud hane või pardi rasvamaks on luksuskaup, mida kriitikud on selle julma tootmisviisi tõttu nimetanud fraasiga „torture in a can“ ehk „konserveeritud kannatus“. Hoolimata tootmiskeelust on foie gras’ müük Suurbritannias lubatud ja nii imporditakse riiki igal aastal pea 200 tonni rasvamaksa.

Fortnum & Mason on üks viimaseid Briti kaubamaju, kes veel foie gras’d müüb

Fortnum & Mason on ajaloolise taustaga tippklassi kaubamaja, millel on kauplused lisaks Piccadillyle ka Londoni Heathrow lennujaamas ja St Pancrase raudteejaamas. Kaubamaja on üle kümne aasta ignoreerinud avalikkuse survet lõpetada foie gras’ toodete müümine, soovides rahuldada oma jõukate klientide nõudlust traditsioonilise luksuse järele.

Fortnum & Masoni pressiesindaja ütles The Telegraphile, et nad lõpetavad toodangu sisseostu ja müüvad laovarud, lisades, et otsus tehti eelmisel aastal eesmärgiga oma äritegevust eetilisemaks muuta. Tänaseks on viimased foie gras’ tooted saadaval vaid e-poes, kus seisab: „Foie gras ja kaaviar on kaks elu suurimat luksust ja me pakume oma klientidele ainult parimat. Meie foie gras’d toodavad vaid kaks talu, mis on hoolikalt valitud nende suurepärase heaolustandardi järgi; sile ja kreemjas, see on lihtsaim viis muuta söögikord banketiks“. Trühvliga foie gras’ 180ml purgi hind on kaubamaja veebisaidil langenud 75 naelalt 52.50-le, hane foie gras’ hind on kukkunud 70 naelalt 59 naelale.

10 aastat PETA kampaaniat

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) asepresident Mimi Bekhechi ütles, et ehkki see võttis liialt kaua aega, on loomakaitsjad rõõmsad, et Fortnum & Mason liitub nüüd paljude teiste ikooniliste Suurbritannia institutsioonidega, kes foie gras’ müügist keelduvad. PETA kampaania sai alguse kümme aastat tagasi pärast kohtumist tollase kaubamaja tegevjuhi Beverley Aspinalliga, kes keeldus foie gras’st loobuma.

Kampaania hõlmas kümneid tuhandeid kirju, reklaame Londoni metroos ning lugematuid kirevaid proteste. Kampaania on pälvinud suure avaliku toetuse tunnustatud kuulsuste seas, sealhulgas Sir Roger Moore, Dame Vera Lynn, Twiggy, Ricky Gervais, Ralph Fiennes, Bill Oddie, Steven Berkoff ning poliitikud Zac Goldsmith, Caroline Lucas ja Kerry McCarthy. Hamiltoni hertsoginna tagastas avalikult Fortnum & Masonilt saadud jõulukingi, öeldes oma kirjas: „Kuni te ei lõpeta foie gras’ müüki, ei saa ma kahjuks Fortnum & Masonis ostelda“.

Suurbritannia avaliku elu tegelased on jaemüüjat juba aastaid boikoteerinud, nõudes, et nad eemaldaksid julmad foie gras’ tooted oma riiulitelt. Briti keskkonna-, toidu- ja maaeluminister Lord Goldsmith on ühinenud aktivistidega võitluses foie gras’ toodete vastu ning Briti valitsus kaalub toote impordi ja müügi keelustamist. Pressiesindaja ütles: „Valitsus kaalub edasisi samme, mida teha seoses foie gras’ga.“

BBC saatejuht Chris Packham ütles: „Maailm muutub loomade kohtlemise osas üha kiiremini. Neid ei ole meie jaoks olemas, nemad ja meie oleme osa maailmast, mis peaks neid toetama. Ja me oleme mõistmas fakti, et see, mis eile oli vastuvõetav, ei ole täna enam talutav. Müts maha Fortnumsi ees, see on õigeaegne signaal, et ajad on muutumas ja Prantsusmaa väärkoheldud hanede jaoks muutuvad nad [ajad] paremaks.” 

Foie gras’ ehk rasvamaksa tootmise vastuolulisus

Toodet peetakse ebaeetiliseks, kuna see hõlmab partide või hanede sundtoitmist liigse teravilja ja rasva kogusega, mille tulemuseks on patoloogiliselt rasvunud ja paisunud maks, mida müüakse toiduainena. Foie gras’ tootmiseks pumpab farmitööline metalltoru abil linnu kurku massiivsetes kogustes sööta. Protsessi korratakse mitu korda päevas.

PETA juurdlused on näidanud, et söötmistorud vigastavad lindude kõrisid niivõrd raskelt, et lindudel on kaelas augud. Aastal 2012 avaldas PETA pealtnägijate videomaterjali, mis on salvestatud mitme Fortnum & Masoni tarnijate firmades. Videos paljastati haned, kes suutsid sundtoitmise tagajärjel vaevu seista ja hingata.

Protsess on niivõrd julm, et Euroopa Liidu Loomade Tervishoiu ja Heaolu Teaduskomitee (SCAHAW) soovitab lõpetada hanede ja partide sundtoitmise, lisades, et seda saaks kõige paremini saavutada foie gras’ tootmise, impordi, levitamise ja müügi keelustamise teel.

Briti suurima loomakaitseorganisatsiooni RSPCA pressiesindaja on öelnud: „RSPCA peab partide või hanede sundtoitmist nende maksadest foie gras’ tootmiseks julmaks ja meie seadused keelavad selle tootmise Ühendkuningriigis. Lisaks soovime, et foie gras’ impordil oleks lõpp. Igal aastal tuuakse Mandri-Euroopast endiselt 180-200 tonni foie gras’d.”

RSPCA lisas: “Oleme kindlalt veendunud, et kui toote valmistamine on nii vastuvõetamatu, et selle tootmine on siin keelatud, peaks ka selle toote importimine teisest riigist olema ebaseaduslik. Brexit annab [keelustamiseks] hea võimaluse, kuna enamikku foie gras’st toodetakse Euroopa Liidus, kus pole seadusi, mille eesmärk oleks kaitsta foie gras’ jaoks peetavate loomade heaolu.“

Allikad:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9248741/Fortnum-Mason-axes-sale-torture-tin-foie-gras-decades-pressure.html

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/10/exclusive-fortnum-mason-stop-selling-foie-gras-campaign-celebrities/

https://www.peta.org.uk/blog/fortnum-mason-bans-foie-gras/

Artikkel ilmus ka Delfi Lemmikloomaportaalis:
https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/92813003/londoni-luksuskaubamajade-kett-loobub-avalikkuse-survel-foie-gras-muugist