Featured

Foie gras’ ja vastutustundlik ettevõtlus

Vanasti olid loomad majapidamises tavaline nähtus. Väga paljud inimesed said toorainet, nagu piima, liha ja mune, toidu valmistamiseks kodulaudast. Tänapäeval on enamus tootmisest suundunud suurtesse farmidesse, kus tootmise maksimeerimise tõttu ei pöörata tähelepanu loomade heaolule. Kuna nüüd on inimestele suur osa tööstuste telgitagustest internetis kättesaadav, teame me kahjuks või õnneks palju loomade praegusest heaolust. Kahjuks just sellepärast, et seda kõike on jube näha, ning õnneks, sest me saame teadlikena loomade heaolu aktiivselt parandada. 

Mis on foie gras?

Foie gras’ on üks nendest roogadest, mille tõttu peavad tänapäeval loomad inimese maitsenaudingute pärast kannatama. Tegu on pardi või hane haigestunud maksaga, mis on enda tavasuurusest kümnekordistunud. Maks ise on sildistatud delikatessroaks, kuid maksa andnud linnud on surnud 4-nädalase julma sundtoitmise teel. Kuna foie gras’ saamiseks väärkoheldakse linde, nõrgeneb ka nende immuunsüsteem ja nad võivad kergemalt haigestuda näiteks linnugrippi. 

Foie gras‘ farm

Miks peaksid ettevõtted pöörama tähelepanu loomade heaolule?

Tänu infovabadusele teame me loomade saatusest palju ning loomadest hoolimine on muutunud populaarseks. Ülemaailmselt on võtnud suured ettevõtted, nagu McDonald’s ja Subway, endale eesmärgiks puurivaba tuleviku. Nad on lubanud 2025. aastaks lõpetada koostöö tootjatega, kes peavad munakanu puurides. Seega täidetakse tarbijate soov tuua toidulauale ainult heades tingimustes elanud loomade tooteid.

Eelmisel sügisel läbiviidud Kantar Emori avaliku arvamuse uuringu kohaselt ei toeta 72% Eesti elanikest munakanade pidamist kitsas traatpuuris ning 67% foie gras’ müüki siinsetes restoranides ja kauplustes. Lisaks sellele on üle 12000 eestlase allkirjastanud foie gras’ müügivastase petitsiooni. Tarbija suhtumine loomavastasesse vägivalda on üsna selge.

Isegi prantslaste suhtumine foie gras’sse on vastandlik.

Maailma kõige suurem foie gras’ tootmine toimub Prantsusmaal, kuid sel aastal on prantsuse meedia andnud teada foie gras’ puudusest, kuna selle müük on vähenenud kuni 40%. Puudujääk tuleneb vähesest tootmisest, kuna märtsis suri Prantsusmaal palju parte linnugrippi, mis on hävitanud linde intensiivselt juba mitmeid aastaid. Kuna linnugripp on nakkav ka inimesele, on foie gras’ tootmine vastutustundetu.

Mitu Prantsusmaa linna on keelustanud foie gras’ müügi, kuna selle tootmine on niivõrd julm. Grenoble linnapea on kutsunud foie gras’d mitte prantsuse uhkuseks, vaid prantsuse häbiks. Isegi prantsuse tippkokad on loobunud eetilistel põhimõtetel foie gras’ serveerimisest. 

Prantsusmaa idufirma Gourmey toodab julmusvaba foie gras’d laboris. Kultuurliha tootmine annab inimestele võimaluse nautida liha süütundeta teades, et nende toidu nimel pole loomad pidanud piinlema. Samuti näitab see prantslaste vastuolu foie gras’ tootmisele, kuna isegi nemad ei toeta enda rahvusroa jõhkrust. 

Otsus serveerida ainult julmusvabu tooteid näitab ettevõtete vastutustundlikkust. Loomade heaolust hoolimine näitab tarbijale ettevõtte prioriteete ning valikut tuua klientidele ainult parima kvaliteediga tooteid. Seega on julmusvabade toodete esitlemine mitte ainult loomadest, vaid ka oma klientidest hoolimine.

Ka Uku Suviste on küsinud: “Kas mõneminutiline maitseelamus toidulaua taga on väärt kellegi piinamist terve tema elu?”   

Loe täpsemalt foie gras’ tootmisest ja allkirjasta petitsioon siin: https://foiegras.nahtamatudloomad.ee/.

Featured

Emis – elu kui õudusunenägu

Sigade elu kujutatakse meedias ja lasteraamatutes endiselt sama idülliliselt, kui paljud võib olla oma lapsepõlvestki mäletavad. Pilt sellest, kuidas emis pikutab põhuhunnikute vahel ja imetab pisikesi põrsakesi ning seejärel saavad pojad ema kaisus puhata või ringi hullata, on kahjuks Eesti sigade jaoks aga kõike muud kui reaalsus. Sigade tegelik elu Eesti tööstusfarmides on täis õudusi, mis võivad ka tugevaima inimese südame kildudeks purustada. Üheks kõige kurvemaks võib pidada emasigade ehk emiste elu. 

Emis veedab terve imetamiseks ettenähtud aja metallvõrede vahel, kus puudub igasugune võimalus normaalseks kokkupuuteks oma järeltulijatega.

Praktikaid, mida emiste peal kasutatakse, peetakse loomade suhtes ühtedeks julmimateks. Elu kitsastes tingimustes betoonseinte vahel ei ole kellelegi kerge,  ent võrreldes nuumsigadega ehk sigadega, keda kasvatatakse otse söögiks, on emiste elu kordades pikem ja veel palju piinarikkam. 

Tänapäeva emise elu koosneb puurivõrede vahel puhkepausideta tiinustest, seemendamistest ja poegimistest. Suure osa oma õnnetust eksistentsist veedab emis nii kitsas puuris, et ei saa isegi ümber keerata. Poegadega kokkupuude toimub läbi metallvõre, mistõttu ei saa ei emis ega põrsad järgida oma instinkte, mis loomulikes tingimustes ema oma järeltulijatega nii tugevasti seovad. 

Imeline ootus

Selleks, et emis jääks tiineks, pannakse ta väikeste võrede vahele, mida kutsutakse seemendussuluks ja kus hoitakse teda kuni kuu aega. Jah, lugesite õigesti – emis veedab kuu aega väikeste võrede vahel, kus ta ei saa liigutada ega ümber pöörata, ta peab elama iseenda väljaheidete sees. Ja seda ainult selleks, et teda oleks lihtne seemendada ehk kunstlikult viljastada. Farmerid põhjendavad seda sellega, et kui loom ringi ei liigu, on lihtne vahet teha, milline emis kus asub. Liikumisvõimaluse pakkumine tähendaks, et seakasvataja peaks emiseid kõrvalipikute järgi eristama, mida peetakse seatööstuses liiga suureks lisapingutuseks. 

Emis on viljastamise perioodil kuni kuuks ajaks surutud piiravate võrede vahele vaid sel põhjusel, et sead ei vahetaks omavahel kohti ja farmeril oleks lihtne neil vahet teha ja neid seemendada.

Esimesed hetked koos

Umbes kaks nädalat enne arvatavat poegimist asetatakse emis emisepuuri põrsaste sündi ootama. Emisepuuri tingimused ei ole sugugi paremad kui seemendussulus.

Emis ootab liikumatult traatvõrede vahel oma põrsaste sündi umbes kaks nädalat.

Kui aeg kätte jõuab, sünnitab emis umbes 11 poega. Sigade emainstinkt on tugev ning emis soovib oma poegi näha, lakkuda ja tervitada. Paraku jääb ta aga kogu imetamisperioodiks kitsasse metallpuuri, nii et normaalne kokkupuude poegadega on täielikult välistatud.

Lisaks vaimsetele kannatustele tekitab ühes asendis lamamine emistele haavu ja lamatisi, pidevat valu ja meeleheidet. Ebamugavus, frustratsioon ja valu on sageli nii tugevad, et emised hakkavad enda pead vastu metallvõresid peksma ning neid närima. Samuti on tavaline, et emised proovivad meeleheitlikult ennast vastu puuri esiosa pressida, et nad ei peaks oma väljaheidete sees lamama. 


Sabade lõikamine

Enne nädalaseks saamist lõigatakse põrsastel ära sabad ning võib toimuda ka kastreerimine. See hetk on emisele eriti raske, kuna protseduurid tehakse sealsamas emisepuuri kõrval ning põrsad karjuvad südantlõhestavalt ema abi järele, emisel on aga võimatu oma lapsi kaitsta. 

Umbes nädalavanusel põrsal lõigatakse ilma igasuguse tuimestuseta ära saba.

Õudusunenägu algab uuesti

Põrsad võetakse ema puuri juurest harilikult ära 28 päeva vanuselt, mõnikord varem. Enamikest põrsastest saavad nuumsead, kelle eluiga on kuus kuud. Paar päeva pärast põrsastest võõrutamist pannakse emis tagasi kitsasse seemendussulgu, kus kogu õudusunenägu otsast peale algab.

Sead on loomult väga seltsivad loomad, kelle suhe oma järglastega normaalsetes tingimustes on kompleksne ja hoolitsev. Teadlased on avastanud üle 20 eri tähendusega häälitsuse, mida sead teineteisega suhtlemiseks kasutavad ning osadest ema häälitsustest saavad ka juba vastsündinud põrsad aru. Kas pole armas fakt, et imetavatel põrsaemadel on kombeks isegi oma lastele lausa laulda? Tööstusfarmis ei saa emis aga isegi oma poegade poole vaadata, pisemaid põrsaid soojendada ega kaitset pakkuda.

Sigadel on pikaajaline mälu ja kogu elu jooksul ei unusta emis ilmselt ühtegi pesakonda. Emise eluperiood on küll pikem kui nuumsigadel ning ulatub paari aastani, aga võime ainult ette kujutada, et ilmselt sooviksid nad surra varem.

Featured

Tofik (9 k)

KODU LEITUD ❤️

Vanus: ~8-9 kuud
Sugu: isane
Suurus: väike/keskmine
Tehtud protseduurid: kiibistatud, vaktsineeritud, parasiiditõrje tehtud

Tofik

Tofik on rõõmus, maias ja ülemeelik kutsikas, kes vajab palju tegelemist. Tofik on ilmselt corgi ja taksi sugemetega kange sell, kes vajab tugeva iseloomuga pereliikmeid, kes oleksid valmis panustama aega tema treenimisele.

Ilmselt on Tofiku noorde ellu mahtunud nii mõnigi pelutav hetk, sest vahel on näha, kuidas ümbritsevad igapäevased asjad või esemed teda hirmutada võivad.

Tofikule meeldivad inimesed väga, kuigi mehi võib ta esialgu natuke peljata, aga enamasti möödub see kiiresti.

Kutsikale kohaselt sooviks Tofik kõike närida ning keelatud tegevustest eemale juhtimiseks naudib aju stimuleerivaid mänguasjadega (näiteks nuuskimis- või lakkumismatt või peidetud maiustega mänguasjad) tegelemist.

Loomade sandistamine on tööstusfarmide tavapraktika

Tänapäeval kasvatatakse farmiloomi peamiselt industriaalsetes tööstusfarmides. Seal koheldakse loomi suurema kasumi nimel kui tootmisüksusi, mitte kui tundevõimelisi olendeid. Kitsastes tingimustes peetakse koos nii palju loomi, et nad saavad seal vaevu liigutada, rääkimata loomuomase käitumise väljendamisest. Selleks, et loomade stressirikastes ja ebahügieenilistes tingimustes nii tihedalt koos pidamine kuidagi võimalik oleks, mutileeritakse neid rutiinselt. Sellisteks valulikeks protseduurideks on kanade nokkade lõikamine, põrsaste sabade ja hammaste lõikamine, kastreerimine ja veiste sarvede eemaldamine. Valuvaigistavaid vahendeid üldjuhul ei kasutata ja mutileerimisi viivad enamasti läbi farmitöötajad, mitte veterinaarid. Tihti arvatakse, et Eestis on olukord parem, kuid tegelikult on siinne loomakasvatus nõukogude pärandi tõttu eriti tööstuslik ja kõik alljärgnevad praktikad on ka Eesti farmides kasutusel.

Põrsaste sabade lõikamine

Tööstuslikult kasvatatavatel sigadel lõigatakse nende esimesel elunädalal sabad ära. Sageli viiakse samal ajal läbi ka hammaste lõikamine ja isaste põrsaste kastreerimine. Põrsaste sabu lõigatakse selleks, et vältida ebasobivate elutingimuste tõttu hullunud sulukaaslaste poolt sabade närimist. See on ebanormaalne käitumine, mis tuleneb sellest, et sigu peetakse betoonpõrandaga sulus äärmises ruumikitsikuses, kus pole võimalik rahuldada vajadust tuhnida, uudistada ja mängida. Suurest stressist ja igavusest võivad sead sulukaaslaste sabu ja muid kehaosi hammustama hakata. Uuringud näitavad, et vaid peotäis põhku kaks korda päevas aitaks oluliselt sabade närimise probleemi vähendada, sest pakuks seale midagi uudistamiseks ja närimiseks1. Selle asemel lõikavad farmerid kõikidel vastsündinud põrsaste sabad ära, kuigi isegi seaduse2 järgi peaksid seakasvatajad läbi heaolu parandamise sabade närimist ennetama. Sabade lõikamist tehakse tuimestuseta ja see on äärmiselt valulik. Järjest enam tõestust leiab ka asjaolu, et lõigatud sabaots põhjustab kroonilist valu3.

Peaaegu kõigil Eestis sündivatel põrsastel lõigatakse esimesel elunädalal sabad ära.

Nokkade lõikamine

Nokkade lõikamine on oma olemuselt sarnane protseduur nagu sigade sabade lõikamine – seda tehakse selleks, et kehvadest elutingimustest hullunud loomad üksteist nii palju ei vigastaks. Sedapuhku lõigatakse munatööstuses ära vastkoorunud kanatibude nokaotsad. Tavaliselt kasutatakse Euroopa Liidu riikides selleks infrapunakiirgusega kudede hävitamist, aga võidakse kasutada ka kuuma teraga lõikamist3. Nokkade lõikamine põhjustab lindudele alati valu, stressi ja noka funktsiooni kadu, sest nokas on palju närve ja see on väga tundlik. Sarnaselt sabade lõikamisega ei ole see mutilatsioon vajalik, kui lindude heaolu eest hoolitsetakse. Puuritingimustes aga pole kanadel võimalik oma põhivajadusi, nagu näiteks nokkides toidu otsimine, täita ja nokkimine suunatakse ümber puurikaaslaste sulgede ja kudede nokkimisele. Lahenduseks oleks anda liigile sobiv elukeskkond, kus linnud saavad oma käitumuslikke vajadusi rahuldada. Ometi peetakse Eestis endiselt üle 80% munakanadest puurides, kus pole võimalik nende heaolu tagada3.

Lõigatud nokaga kana.

Kastreerimine

Tööstuses kastreeritakse ehk eemaldatakse sageli isaste sigade ja mäletsejate (veised, kitsed, lambad) munandid. Sigade puhul tehakse seda selleks, et vältida nn kuldilõhna teket, mis võib mõjutada sealiha maitset. Kuldilõhna ja -maitset tekitavad hormoonid, kuid umbes 80%-l kultidest seda ei teki ning kõik inimesed ei tunne seda. Teiste liikide puhul võib põhjuseks olla agressiivsuse vähendamine, soovimatu paaritumise vältimine, aga ka lihakeha omaduste muutmine. Selleks kasutatakse skalpelli või meetodit, millega purustatakse veresooned, mille tagajärjel munandid aja jooksul kärbuvad. Ei vaja ilmselt mainimist, et kastreerimine on loomale äärmiselt valulik protseduur. Valuvaigistavaid vahendeid üldjuhul tööstuslikus loomakasvatuses ei kasutata.

Burdizzo tangid, millega purustatakse munanditesse viivad veresooned.

Nudistamine

Nudistamiseks nimetatakse veiste ja ka kitsede sarvede eemaldamist. Selleks kasutatakse kudede põletamist, aga ka keemilisi aineid, mis mõlemad on loomulikult äärmiselt valulikud protseduurid. Enamasti tehakse seda noortele vasikatele sarvekühmu tekkel, aga erandjuhtudel on lubatud ka täiskasvanud loomade sarvede koljuluu küljest eemaldamine. Eesmärgiks on vähendada vigastusi, mida loomad võivad teineteisele või farmitöötajatele tekitada või mis võivad transpordil tapamajja sarvede tõttu tekkida. Alternatiiviks oleks pidada veiseid väikefarmides, kus talitajad tunnevad loomi ning on nendega heades suhetes. Vajadusel saab teravaid sarveotsi ka viilida, mis ei ole valulik protseduur. 

Vasika sarvekühmude hävitamine kuuma rauaga põhjustab loomalapsele kujutlematut valu ja kannatust.

Hammaste lõikamine

Farmides asetleidvate õõvastavate, kuid legaalsete toimingute hulka kuuluvad ka põrsaste silmahammaste lõikamine ja kultide kihvade lühendamine. Selle mutileerimise peamiseks põhjuseks toovad farmerid põrsaste vahelise konkurentsi emise nisade juures. Aretustegevuse tulemusena on pesakonnad ebaloomulikult suured ja kõikidele põrsastele ei jätku nisasid, kust nad piima saaksid imeda. Seetõttu peavad väikesed põrsad kohe peale sündimist ellujäämise nimel võitlema ja kaitsevad oma positsiooni kasutades oma teravaid hambaid, millega võivad vigastada üksteist ja emist. Lahenduseks oleks valida paljundamiseks emiseid pesakondadest, kus on mõistlik arv järglasi, mitte kasuahnuses järjest suuremate järglaste arvuga sigu aretada. Hammaste lõikamine tekitab nii lühi- kui pikaajalist valu, kuna vigastada võivad saada ka igemed ja keel ning sageli tekib põletik, mis võib levida muudesse kehaosadesse4 ja isegi emise nisadele5

Teiseks põrsaste hammaste lõikamise põhjusena tuuakse sama, mis sabade lõikamise puhul – kehvades elutingimustes (eelkõige piisava ruumi ja tegevusvõimaluste puudumisel) võivad loomad üksteist, farmitöötajaid ja varustust igavuse ja frustratsiooni tõttu vigastada. Abinõuks peaks olema sigade heaolu parandamisega tegelemine, kuid selle asemel valitakse Eesti farmides veel endiselt loomade mutileerimine.

Hammaste lõikamine on üks paljudest piinadest, mida enamus põrsastest pärast sündi läbi peavad elama.

Neid jõhkraid toiminguid peavad suurfarmi sündinud loomalapsed juba esimestel päevadel pärast sündi läbi elama. Enamikke neist ei oleks üldse vaja teha, kui loomade heaolule piisavalt tähelepanu pöörata ja pakkuda neile võimalust oma loomuomaseid põhivajadusi rahuldada. Kui ka Sinu jaoks ei ole selline loomade kohtlemine vastuvõetav, siis näita oma toetust siin: toostusfarmid.nahtamatudloomad.ee.

  1. Zonderland, et. al., 2007. Prevention and treatment of tail biting in weaned piglets. Applied Animal Behaviour Science 110. 269–281. 10.1016/j.applanim.2007.04.005
  2. Riigi Teataja. Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele
  3. Nielsen, et. al., 2023. Welfare of laying hens on farm. EFSA Journal. 21. 10.2903/j.efsa.2023.7789.
  4. Reese and Straw, 2005. Teeth Clipping — Have You Tried to Quit? Nebraska Swine Reports. 33. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14983143
  5. Chou, et. al., 2022. Investigating risk factors behind piglet facial and sow teat lesions through a literature review and a survey on teeth reduction. Front Vet Sci 9: 909401. 10.3389/fvets.2022.909401

Kristina Mering: puurikanade elu on põrgupiin! Mida vähem nende mune ostame, seda enam neid aitame

Artikkel ilmus 27.06.2024 Eesti Päevalehe arvamusrubriigis – https://epl.delfi.ee/artikkel/120303576/kristina-mering-puurikanade-elu-on-porgupiin-mida-vahem-nende-mune-ostame-seda-enam-neid-aitame

KristinaMering
Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuht Kristina Mering

Üle poole Eesti jaeturust teatanud, et loobuvad puurikanamunadest täielikult, mis andis otsese sisendi munatootjatele, kes peavad arvestama suurimate klientide muutunud ootustega.

Riigikogu maaelukomisjon otsustas veel enne suvepuhkusele minekut saata loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks edasi regionaal- ja põllumajandusministeeriumisse. See tähendab, et suure tõenäosusega keelatakse ränkade heaoluprobleemide tõttu Eesti munatootmises kanade pidamine väikestes puurides. Paika tuleb aga arutada, millise üleminekuajaga.

Kuidas oleme jõudnud olukorda, kus Eestil on valmisolek ka tööstusfarmide varjatud oludes elavate loomade heaolu parandada? Nüüd on tähelepanu saamas teema, mis varasemalt pole suurelt pildis olnud. Murekohad on kestnud aga pikalt.

Mu peamine seisukoht on, et oleme jõudnud ühiskonna arengus etappi, kus meil on nüüd võhma, et vaadata ka kõige kriitilisematele loomade heaolu probleemidele otsa, sest oleme teatud hulga kiiremaid inimeste head olemist puudutavaid asju liikuma saanud.

Tööstusfarmide võit, loomade heaolu kaotus

Loomade pidamistingimused keskmises Eesti farmis on nii trööstitud, et juba minimaalse liikumisruumi tagamist loomale nähakse kui lisakulu. Tööstusfarmide põhimõte on, et kulusid hoitakse maksimaalselt kokku, muuhulgas ka loomade heaolult. Kui loom või lind panna nii väiksesse puuri, kus ta ei mahu ümbergi pöörama, siis ta ei liigu ja seega ei kuluta ka energiat, mistõttu saab talle vähem süüa anda.

Tööstusfarmide vaates on see võit ja mõistlik lähenemine. Loomade heaolu arvestades võtab see aga loomalt võimaluse kõige minimaalsematekski elule väärtust andvateks tegevusteks. Liikumisvõimaluse ära võtmine, kitsas puur, kus puudub igasugune loomuomane tegevusvõimalus koos terve hulga mutileerimispraktikatega (nt kanade nokkade lõikamine, sigade sabade lõikamine jpm), et saaks võimalikult palju loomi kokku suruda, muudab elu looma jaoks põrgupiinaks.

On aga häid näiteid, kus teadliku tarbimise mõju jõuab tootmissüsteemini ning toob loomadele olulise leevenduse. Üks neist näidetest on juba mainitud kanade puurispidamine munatootmises, mille aeg hakkab ümber saama. Euroopa Liidus on kasutusel neli erinevat munatootmisviisi – puurikanalad, õrrekanalad, vabapidamine ja mahekanalad. Kolm viimast neist on puurivabad.

Mida rohkem tarbijaid puurivabu mune eelistama on hakanud, seda enam neid ka kaupluste valikusse tuleb. Selle tagajärjel on tänaseks üle poole Eesti jaeturust teatanud, et lähevad puurivabade munade müügile üle ja loobuvad puurikanamunadest täielikult. See on andnud otsese sisendi munatootjatele, kes peavad arvestama nende suurimate klientide muutunud ootustega.

Nõudlust ei suudeta rahuldada

Tänaseks paraku näeme, et meil on tekkinud turuanomaalia – nõudlus puurivabadele munadele turul on, aga Eesti munatootjad ei suuda seda rahuldada. Munatootjad vajavad lisatõuget, et otsustada üleminek puurivabale tootmisele, mida ootavad nii tarbijad kui ka jaeketid. Sealt on tulnud ka Nähtamatute Loomade ettepanek, mis on pälvinud piisavat poliitilist toetust, et lõpetada kanade puurispidamine Eestis ning jätkata kolme vabapidamissüsteemiga.

Ühelt poolt on tore tõdeda, et Eesti astub samme riigi poole, kus ka tööstusfarmides toimuvaid õuduseid adresseeritakse. Teisalt tuleb Euroopa laiemat konteksti vaadates nentida, et oleme ülejäänud riikidest päris kõvasti maha jäänud. Oleme Euroopa Liidus kanade puurispidamise osakaalult teine, pidades lausa 80% munakanadest puurides, Euroopa Liidu keskmine jääb 39% juurde ning on lähiaastatel kiiresti vähenemas. Lisaks tuleb arvestada ka üldisemat konteksti – Eestis peetakse enamik farmiloomadest Nõukogude ajast alles jäänud tööstusfarmide tingimustes, oleme Lääne-Euroopaga võrreldes loomakasvatuses palju industriaalsemad ning loomade heaolu tagamises vägagi mahajäänud.

Kohtan väga tihti arvamust, et oleme väike riik ja seega on Eesti loomakasvatus ka väiksel skaalal, kuid paraku ei vasta see tõele. Mainitud munatootmises toodavad neli suurt ettevõtet üle 90% Eesti munadest. Sealihatööstuses on Viljandi lähedal Rakvere lihatööstusel Ekseko farm, mis on Nõukogude ajal ehitatud kuuekorruseline paneelmaja, mis mahutab ca 60 000 siga.

Teleris kipub olema tendents, et kui loomakasvatusest räägitakse, siis minnakse filmima väga vähestesse väikefarmidesse, kus loomadel on head tingimused. Paraku ei saa mõne mahetootja eeskujulikkust üldistada kogu loomakasvatussektorile, kus enamik tegijatest on kümnete või isegi sadade tuhandete loomade-lindudega megafarmid, mis meie pilgu eest kiivalt varjatud on.

Alternatiivne variant

Tööstuslik loomakasvatus ei ole ka heas kooskõlas toidujulgeolekuga, mis riigikaitse olukorda arvestades üha olulisemaks muutub. Toidujulgeoleku vaatevinklist oleks hea hajutatud süsteemiga stabiilne toodang. Praegu oleme olukorras, kus on teatud hulk strateegilisi hiigelkaliibriga tööstusfarme, mille rivist väljaminekul on tootmisahel katkestatud. Need tööstushooned kümnete või sadade tuhandete loomadega justkui kutsuvad enda peale vaenlase halbu kavatsusi.

Alternatiivse variandina tagaks võrgustik väikestest või keskmise suurusega tootjatest kõrgema toidujulgeoleku, ühtlasi ka kõrgema toidukvaliteedi ja loomade heaolu. See tähendab paraku aga, et peame Eestis seda esimesel võimalusel alles arendama hakkama. Eesti lihatootmises on vaid maheveised heaks näiteks mitteintensiivsest toidutootmisest. Sigade puhul räägime aga põhimõtteliselt ainult kahest väikesest mahefarmist, kõik ülejäänud tootmine lähtub masstootmise loogikast. Ka enamik piimafarmidest on viimase paarikümne aasta jooksul rajatud hiigelhoonetesse, kust lehmad kunagi välja ei saa.

Euroopa Liidu Talust taldrikule (Farm to Fork) strateegia seab ette, et vähendaksime toidutootmise jalajälge, suurendaksime loomade heaolu ning muuhulgas suurendaksime ka mahetootmise osakaalu. Tööstusliku loomakasvatuse vähendamine mängib suurt rolli ka keskkonnaeesmärkide saavutamiseks – FAO andmetel panustab see ca 12% globaalsetest kasvuhoonegaaside emissioonidest.

Pöidlad pihku!

Olgugi, et uuringute põhjal on Eesti tarbija Skandinaavia ja teiste Balti riikidega võrreldes veidi vähem teadlik loomade heaolu ja keskkonnaalastest tootmisküsimustest, saab selgelt öelda, et need teemad on meilgi kanda kinnitanud. Tänu sellele teevad ka kohalikud suured tootjad uued tootearendused pigem seda arvestades, näiteks Tere Piim tõi turule brändi Deary, mille alt pakub taimseid piimatooteid, nagu kohukesed, kohupiimakreemid ja toidukoored, mis valmistatud kaerapiimast. Tuleb tunnistada, et need viivad keele alla. See otsus on võit igal rindel, sest nii väheneb ettevõtte keskkonnajalajälg ja panus tööstuslikku loomakasvatusse, see toob ettevõttele kasumit ja pakub tarbijale tervislikumaid ning maitsvaid taimseid tooteid, millega toidulauda rikastada.

Oleme tulnud pika tee, et vähemalt kanade puurispidamise lõpetamisega tegeleme reaalseid lahendusi arutades ning mõistes, et kõigil osapooltel oleks üleminekust puurivabadele pidamisviisidele võita. 78% Eesti elanikest toetab kanade puurispidamise keelustamist, seega avalik huvi osutab, et loomade ja lindude piinamine odava massitoodangu saamiseks ei ühti Eesti väärtussüsteemiga. Oleme valmis, et Eestis üha enam väikefarme ja mahetootmist toetada, millega kaasnevad ka kõrged nõuded loomade heaolule ja toidu kvaliteedile.

Pöidlad pihus, et munakanade kitsas traatpuur jääb minevikku ning astume samme paremate elutingimuste poole ka teiste farmiloomade puhul. Eesti väärtussüsteem kindlasti toetaks seda – keegi meist ei tahaks, et loomad halbades tingimustes kannatama peaksid.

Nähtamatute Loomade töötajad – kes nad on?

Nähtamatute Loomade projektijuht Kadi, avaliku sektori koostöö koordinaator Merit ja kommunikatsioonijuht Liina räägivad sellest, kuidas nad on jõudnud farmiloomade heaolu eest seismiseni, mis neid seob ja mis neid motiveerib tegema seda, mida nad teevad.

Kadi

Mina olen Kadi ja hetkel Nähtamatudes Loomades projektijuht. Kõik loomad on mulle alati olnud hingelähedased, mistõttu läksin pärast keskkooli õppima bioloogiat. Tudengina otsisin oma ellu uusi kogemusi ja juhuslikult jõudsingi Nähtamatusse Loomadesse. Alustasin vabatahtlikuna ja annetajana. Tegelesin tänavaaktivismiga jagades lendlehti Tartus. Lisaks tegelesin veel sotsiaalmeedia analüüsiga. Olin olnud 1,5 aastat vabatahtlik, kui sain pakkumise hakata vastutama telefundraising’u üles ehitamise eest. See oli põnev ja kaasahaarav kogemus. Samal ajal tegelesin juba kõrvalt ka palju organisatsiooni operatiiv- ja finantsülesannetega. Tänaseks on minu roll muutunud. Tegelen ikka finantsülesannetega, aga lisaks vastutan ka mõju mõõtmise ja infolaudade eest. Minu ülesanded on väga varieeruvad ja teen seda, mida parasjagu vaja. 

Mulle väga meeldib see, et saan aidata kolleege ja vabatahtlikke, et nad saaksid keskenduda loomade aitamisele ja ei pea muretsema paberimajanduse või muu säärase pärast. Mul on hea meel, et hästi organiseeritud töökeskkond aitab tõhusamalt loomi aidata. Muidugi aitan ka ise loomi ja pingutan iga päev selle nimel, et farmiloomade kannatused väheneks. 

Kadi

Merit

Mina olen Merit ja olen Nähtamatutes Loomades tegutsenud kuus aastat. Alustasin vabatahtlikuna, aga üsna kiiresti taipasin, et just loomakaitse on ala, millele tahan päriselt pühenduda ning loobusin oma varasemast pikaaegsest tööst riigiametnikuna. 

Lisaks sellele, et tunnen suurt soovi aidata neid, kes peavad asjatult suuri kannatusi läbi elama, on minu jaoks oluline ka aitamise viis ja mõju. Nähtamatutes Loomades tunnen, et saan loomade heaks kõige rohkem ära teha, sest enamik tööstusfarmides kasvatatavatest loomadest ei saa iialgi tegeleda loomuomaste tegevustega ning kogevad pidevalt nii vaimseid kui füüsilisi kannatusi. 

Minu põhitööks on nii avalikud kampaaniategevused kui ka seadusloome protsessi mõjutamine, et lõpetada kanade puurispidamine Eestis. Igapäevaselt tähendab see seda, et tööülesanded varieeruvad täiesti seinast seina – alustades salakaamera üles seadmisest, millega puurikanalate suletud uste taga toimuvat filmida ning lõpetades Riigikogus või ministeeriumis poliitikutega kohtumistega. 

Mul on tohutult hea meel, et saan oma tööga igapäevaselt mõjutada valdkonda, mis mulle tõsiselt korda läheb ning seetõttu olen ka ise Nähtamatute Loomade püsiannetaja. 

Olen kahe armsa lapse ema ning mulle on oluline ka neile anda edasi väärtust, et nõrgemaid tuleb aidata ja näidata, et igaühe võimuses on esile kutsuda muutust, mida nad näha soovivad. Sellepärast on mul ülihea meel, kui neil avaneb näiteks võimalus riietuda kanaks ja võtta osa rongkäigust kanade puurispidamise keelustamiseks :). 

Merit

Liina

Mina olen Liina, uhke ema kolmele imelisele lapsele, kes on mu elu süda. Minu elu keerleb enamus osas nende heaolu ja tegemiste ümber. Tänu oma lastele leidsin ka tee Nähtamatute Loomadeni. 

Olen kirglik hea toidu armastaja ja pean väga oluliseks pakkuda oma lastele tervislikku toitu. Seetõttu kõnetaski mind uue töökoha valikul esiti väga Taimse Teisipäeva kooliprogramm, mille eesmärk on vähendada liigset lihatarbimist ja suurendada taimsete valikute olemasolu Eesti koolides ja lasteaedades. Taimne Teisipäev on teatavasti Nähtamatute Loomade projekt ja läks hoopis nii, et maandusin Nähtamatute Loomade kommunikatsioonijuhi kohale ja olen selle üle väga õnnelik. Mulle läheb korda teadmine, et tööl, mida ma igapäevaselt teen, on väärtus – panus loomade heaolu parandamisse.

Kuna elu on mind hästi hoidnud ja ma olen vähemalt esimesed 38 aastat läbinud suuremate raskusteta, siis tunnen vajadust elule tagasi anda. Seetõttu ongi heategevus – sh vabatahtlik töö ja annetamine – minu jaoks oluline väärtus. Juba palju aastaid enne Nähtamatute Loomadega liitumist olen olnud erinevate heategevusorganisatsioonide püsiannetaja. Ma tahan aidata neid, kellel ei ole olnud sellist õnne ja kes on sunnitud kannatama mistahes erinevatel põhjustel. See on minu viis väljendada tänulikkust.

Liina

Mida tähendab maaelukomisjoni otsus saata kanade puurispidamise keelustamine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi lauale?

Nähtamatud Loomad esitas Riigikogule petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks 21 421 digiallkirjaga. Petitsiooniga töötas Riigikogu maaelukomisjon, kes pärast mitmeid istungeid langetas 13. juuni otsuse saata Nähtamatute Loomade petitsioon Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi lauale. Kirjutame täpsemalt lahti, mida see kanadele tähendab. 

Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering ja kampaaniajuht Merit Valge jaanuaris 2024 Riigikogu esimehele esitamas petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks

Keelustamine tuleb

Esmalt kiire kokkuvõttev hinnang – see on hea, et maaelukomisjon suunas meie petitsiooni ministeeriumisse. See tähendab, et teemaga tegelemine jätkub ning liigume selgelt keelustamise poole. Laual oli ka variant, et maaelukomisjon langetab otsuse meie petitsioon lõpetada, viisakalt tänada ning teema sulgeda, seega suur kergendus, et jätkame liikumist seadusemuudatuse poole. 

Nüüd on paigas, et regionaalminister Piret Hartman saab olema protsessis järgmine võtmeisik koos ministeeriumi vastutavate ametnikega. Oleme ministriga heas suhtluses ja tal on suur huvi teemaga jätkata. 

Murekoht – millal tuleb keeld? 

Nüüd jätkub ministeeriumis töö üleminekuaja paikasaamisega. See tähendab Nähtamatute Loomade võitluse uut olulist etappi. 

Munatootjad on öelnud üleminekuajaks aasta 2035, see tähendab 11 aastat status quo jätkumist. Sellega ei ole mõistlik leppida, arvestades, kui suur on tarbijate ja toidukaupluste soov puurivabade munade järgi nii kiiresti kui võimalik.

Üleminekuprotsessid tuleks käima lükata juba nüüd, et järk-järgult suurendada lindude heaolu ning turul kohalike puurivabade munade pakkumist. 

Selleks, et kanade puurispidamise keelustamise protsess venima ei jääks, anname nüüd endast parima, et üleminekuaeg tuleks mõistlik. 

Tellisime Tartu Ülikooli RAKE uuringukeskuselt mõjuanalüüsi, kuidas mõjutaks Eestit, kui me keelustaksime kanade puurispidamise munatootmises. Selles uuringus toodi üleminekuaja soovitusena välja 2027.-2028. aasta. 

Mis nüüd edasi? 

Tööd on palju, et asi loogilise lõpuni viia. Esmalt jätkame suhtlust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist nii erinevate ametnikega kui ka minister Piret Hartmani ja tema nõunikega. Samal ajal tegeleme ka Riigikogu tasandil suhtlemise ja kohtumistega, sest kui ministeeriumis eelnõu valmis saab, läheb see Riigikokku hääletusele. Selleks hetkeks peavad meil hääled koos olema. 

Samal ajal jätkame suure avaliku kampaania ja turundustegevustega, sest see näitab avalikku huvi, mis toetab seda, et poliitikud ei jääks keelustamisega põhjendamatult venitama. Samal ajal kasvatame ka veelgi tarbijateadlikkust, et rohkem inimesi teaksid toidupoes puurivabade kanade munad valida. 

Aitäh Sulle, hea loomasõber, et koos seda võitlust peame! Ühise pingutusega saame säästa sadu tuhandeid linde rasketest piinadest, mis puurieluga kaasnevad. See on suur asi, et astud nõrgemate kaitseks välja, suur tänu! Nüüd lähme koos lõpuni välja. 

Riigikogu maaelukomisjon otsustas, et kanade puurispidamise teemaga jätkab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Täna otsustas Riigikogu maaelukomisjon saata loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad algatatud petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks edasi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile.

Nähtamatute Loomade algatatud petitsioon kanade puurispidamise keelustamiseks kogus rekordilised 21 421 digialkirja

Minister Piret Hartman võtab teemaga tegelemise üle ning jätkab analüüsiga kanade puurispidamise lõpetamiseks Eestis. “Liigume jõuliselt otsuse suunas, kuidas üleminek puurivabale munatootmisele toimuda saaks. Oleme ettevõtjatega dialoogi pidanud ja loodame lõpliku seisukoha kujundada veel enne sügist. Kindlasti arvestame sisendina Maaelukomisjonis toimunud arutelusid,” sõnas Hartman.

Norstati poolt läbiviidud avaliku arvamuse uuring (2023) näitab, et 78% Eesti elanikest toetab kanade puurispidamise keelustamist. 

“Tänane otsus tähendab suurt sammu puurispidamise lõpule lähemale Eestis. Loomade heaolu läheb korda aina rohkematele Eesti inimestele, mis väljendub ka üha kasvavas tarbijate puurivabade munade eelistustes toidukauplustes. Suur rõõm, et näeme toetust paremale loomade kohtlemisele ka poliitilisel tasandil”, kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. 

Puurispeetavatel kanadel on linnu kohta ca A4 jagu ruumi ja nad veedavad terve elu kitsas traatpuuris. Toidufirmad on rahvusvaheliselt teatanud puurikanamunade kasutamisest loobumisest, et toetada kõrgema heaoluga puurivabu kanamune. Eestis on Rimi, Maxima, Lidl, Prisma, Stockmann lähiaastatel üle minemas vabapidamissüsteemidest pärinevate munade müügile. 

“Nähtamatute Loomade Eesti puurikanalate filmitud materjalidest nägime, et loomade heaolust pole juttugi. Praktiliselt ükski tingimus, mida linnud oma heaoluks vajavad, pole neis ettevõtetes täidetud. Mul on hea meel, et arutame üleminekut puurivabale munatootmisele,” kommenteeris otsust zooloog ja Riigikogu liige Tiit Maran.

RAPORT 2024: Eesti toidufirmade üleminek puurivabade kanade munade kasutamisele

Valminud on uus raport Eesti toidusektori firmade edusammude ja hetkeseisu kohta üleminekul puurivabade kanade munade kasutamisele.

Raport annab ülevaate, kuidas läheb Eesti jaekettidel valmistumine puurispeetavate kanade munade müügist loobumiseks, missugused toidukohad on hiljuti andnud lubaduse puurikanamunade kasutamisest toitudes loobuda või on seda juba teinud, kuidas suhtuvad Eesti elanikud kanade puurispidamisse, kuidas munatootjad muutuvate tarbimiseeelistustega kohanevad, arengutest mujal maailmas ja paljust muust.

Tutvu raportiga siin:

Megatreiler interaktiivse rändnäitusega „Loomade kaitseks“

11.06.2024

Ainult kaheks päevaks avab Tallinnas oma uksed läbi Euroopa sõitev megatreiler „Loomade kaitseks”.

See on seninägematu rändnäitus eriilmelistest videotest, virtuaalreaalsusest ja interaktiivsetest mängudest, mis kirjeldab tööstusliku loomakasvatuse tegelikkust Euroopas ja nägemust, milline see hoopis võiks olla.

“Loomade kaitseks”

Treiler „Loomade kaitseks” on loodud Rootsi juhtiva loomakaitseorganisatsiooni Projekt 1882 initsiatiivil ja liigub terve suve jooksul läbi suurimate Euroopa linnade, eesmärgiga tõsta tarbija teadlikkust tööstuslikust loomakasvatusest, juhtida loomade õigusi puudutavad küsimused EL-i Komisjoni päevakorras kõrgemale ja seeläbi vähendada loomade kannatusi.

Tallinnas aitab rändnäitusel kanda kinnitada farmiloomade heaolu eest seisev organisatsioon Nähtamatud Loomad.

„Kui Projekt 1882 tegevjuht Benny Andresson meile seda treilerit esmakordselt tutvustas ja Tallinnasse toomiseks pakkus, siis olime muidugi kohe kahe käega poolt ja tegudeks valmis,“ ütleb Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. „See on suurepärane võimalus ka meie ühiskonnale paotada kiivalt suletud tööstusfarmide uks. Treileri ekspositsiooni on kaasatud näiteks ka meie filmitud materjalid Eesti puurikanalatest,“ lisas ta.

Megatreiler „Loomade kaitseks“ on Tallinnas, Balti Jaama Turu Depoo alal 13. ja 14. juunil, avatud kella 12st 20ni.

Kuus suurt ekraani erineva sisuga tööstusliku loomakasvatuse varjatud telgitagustest. Sinna hulka visiooni maailmast, kus loomi austatakse kui tundlikke olendeid, kellel on õigus omaenda elule.

Neljapäeval, 13. juunil kell 13 esitleb Nähtamatud Loomad megatreileris uut raportit “Eesti toidufirmade üleminek puurivabade munade kasutamisele”, mis annab hea ülevaate meie toitlustusega seotud ettevõtete arengutest ja lähiajaplaanidest seoses puurikanade munade müügist ja kasutamisest loobumisega.

Esitlusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin.

„Loomade kaitseks“ Euroopa turnee peatuspaigad:

6.-9. juuni Helsingi

13.-14. juuni Tallinn

17.-18. juuni Riia

22.-23. juuni Vilnius

26.-28. juuni Varssavi

03.-05. juuli Berliin

09.-10. juuli Bratislava

13.-15. juuli Praha

19.-20. juuli Ljubljana

24.-26. juuli Budapest

27.-28. august Madrid

02.-03. september Lissabon

07.-08. september Porto

14.-15. september Barcelona

02. oktoober Brüssel

Puurikanalate juhtide valusaim vale: kanadel on puuris hea olla

Pärast seda, kui avaldasime põhjalikud videomaterjalid kanade kohutavatest elutingimustest Eesti puurikanalates ning 21 421 Eesti inimest palus oma allkirjaga seadusandjatel kanade puurispidamine keelustada, on toimunud vilgas arutelu sel teemal nii meedias kui poliitilistel kohtumistel. 

Kanad puuris. Pilt tehtud Eesti puurikanalas. 

Arutelu selle üle, kuidas oleks mõistlik kanade piinavates tingimustes pidamine lõpetada, on ülimalt tervitatav, sest suuri otsuseid ei saagi teha ilma probleemi erinevaid aspekte arvesse võtmata. Ent on äärmiselt murettekitav tõdeda, et puurikanalate juhid esitavad otsustajatele ja avalikkusele järjepidevalt valeinformatsiooni.

Eriti valusalt löövad just kanade heaolu puudutavad valeväited. Töösturid väidavad, et puurisüsteemid on kanadele sobivad ja et need tagavad lindude tervise ning heaolu. See on karjuv vastuolu pildile, mida Eesti inimesed nägid puurikanalates filmitud videomaterjalidelt ning mida kinnitavad maailma juhtivad loomade heaolu eksperdid. Valefaktide esitamine ei ole nende kannatavate lindude suhtes aus, sest vähim, mida nad väärivad, on see, et diskussioon nende saatuse üle põhineks tõel.

Kanadel ei ole puuris ruumi, et isegi kõndida

Puurides on kanadel nii vähe ruumi, et nad ei saa mitte kunagi oma elu jooksul normaalselt liikuda. Raskendatud või võimatu on nii jooksmine, suuremate vahemaade läbimine kõndides, lendamine, hüppamine kui ka tiibade sirutamine ja lehvitamine. On raske ette kujutada, et tingimused, kus elusolendid ei saa terve elu jooksul kordagi ilma takistusteta end liigutada, saaks nende heaoluks sobiv olla.

Lindude liikumisvõimalused on märkimisväärselt paremad kõigis teistes munakanade pidamissüsteemides – õrrelpidamisel, vabapidamisel ja mahepidamisel. 

Eriti kurb on tõdeda, et kuigi seadusega ettenähtud ruum ühe kana kohta puuris on niigi absurdselt väike (ca A4 paberi suurune pind), siis osades puurikanalates topitakse puuridesse lubatust veel rohkem linde. Kui Nähtamatute Loomade tiimiliige Mirjam Eesti puurikanalates töötas, siis pidi ta tunnistama olukordi, kus linnud olid puurides nii tihedalt koos, et nad ei pääsenud isegi sööma. 

Ekstreemne ruumipuudus tekitab lindudele kohutavat stressi ja kohati isegi paanikat, kuna nad ei pääse sööma. Pilt tehtud Eesti puurikanalas. 

Kanad ei tunne ennast puuris mitte kunagi turvaliselt

Kas oled kunagi mõelnud, miks kanad tahavad magada õrrel? Kana on saakloom, mis tähendab seda, et nende instinktid lubavad neil end puhates kaitstult tunda vaid siis, kui neil on võimalus tõusta tasapinnast kõrgemale, kuhu kiskjad ei ulatu. Puuride kõrgus kanalates on aga nii madal, et kanal pole oma elu jooksul mitte kunagi võimalik seda instinkti rahuldada ning tunda end turvaliselt ja kaitstuna. Kõik teised kanade pidamisviisid pakuvad kanadele võimaluse puhata kõrgel õrrel ja tunda end kaitsutuna. 

Kanad ei saa mitte kunagi siblida ega tunda päikesevalgust

Nii nagu kõik loomad, veedaks ka kana suurema osa oma ajast toitu otsides. Kanade puhul tähendab see ringi liikumist, pinnase kraapimist ja nokkimist. Ümbruse avastamisega tegelevad nad ka muude ressursside leidmiseks. Isegi juhul, kui kanadel on toit ees, on nad tugevalt motiveeritud uudistava käitumisega tegelema. Millekski selliseks puuris võimalust ei ole, sest ruumi on väga vähe ja põrandaks on vaid metallvõre. Selle asemel suunatakse uudistav käitumine puurikaaslastele ning see väljendub sulgede nokkimise ja kannibalismina. Kõigis teistes munatootmissüsteemides (õrrekanalates, vabapidamise kanalates ja mahekanalates) on kanadel võimalus allapanus siblida.  Vaba- ja mahepidamises saavad kanad minna ka õue päikese kätte, mida paljud neist eriti armastavad ja naudivad. 

Kanad Eesti suurimas puurikanalas.

Puuride ehitus on kanadele ebaturvaline

Puurid on oma konstruktsioonide poolest kanade tervisele ohtlikud ning kanadel  esineb palju vigastusi, mis tulenevad just puuri ehitusest. Järgnevalt lisatud Eesti suurimates puurikanalates tehtud pildid ja selgitused. 

Udustamata foto nägemiseks kliki siia
Puurikanalates on väga levinud lindude jalavigastused, mille üheks põhjuseks on jalgade kinni jäämine puurikonstruktsiooni vahele. Seetõttu nad kas surevad nälga või tõmbavad oma jala puurivõrede vahelt välja nii, et saavad tõsiseid vigastusi. Puurikanalas leidub ka linde, kes on niimoodi varvastest ilma jäänud. Pilt tehtud Eesti puurikanalas.
Udustamata foto nägemiseks kliki siia
Eesti suurimas puurikanalas on puurid ümbritsetud elektrikarjustega ja on palju kanu, kes on pahaaimamatult pea puurist uudistamiseks välja pistnud, saanud elektrilöögi ja on seetõttu vigased. Osad surevad aeglaselt saadud vigastustesse, teised jäävad pikalt piinlema. Kuna ühe elu hind on puurikanalas nii madal, siis kasutatakse sellist süsteemi selleks, et kanad oma mune ei nokiks. Foto tehtud Eesti puurikanalas. 
Udustamata foto nägemiseks kliki siia
Ka kanade tiivad jäävad puurikonstruktsiooniude vahele kinni. Sel kanal on tekkinud raske haav ja tiivavigastus. Pilt tehtud Eesti puurikanalas. 
Udustamata foto nägemiseks kliki siia
Puuridesse on paigaldatud madalad torud, mis põhjustavad kanade kinni jäämist nende alla ja kanade vigastumist. Torud pandi puuridesse selle eesmärgiga, et kanad saaksid seal peal seista, aga nähes, et madalatel torudel on kanade heaolule hoopis vastupidine efekt, puure enam ümberehitama ei hakatud. Kinnijäänud kanad toru alt enam välja ei pääse ning nälgivad surnuks. Foto tehtud Eesti puurikanalas.

Euroopa juhtivad teadlased: puurides ei ole kanade heaolu võimalik tagada

Puurispidamisel kogevad linnud pidevalt stressi, valu, hirmu, ebamugavust ja frustratsiooni, kuna nad ei saa loomuomaselt käituda või soovimatuid olukordi vältida. Oluline selle juures on ka nende heaoluprobleemide kestvus, mis on terve kana eluaeg. Euroopa Toiduohutusameti läbiviidud laiapõhjaline analüüs kanade heaolu kohta rõhutab, et nende ja teiste heaoluprobleemide lahendamiseks peab loobuma puuride kasutamisest kanade pidamisel.

Kuidas edasi?

Võrreldes tööstuslike loomakasvatajatega on loomakaitseorganisatsioonide eelarved väga madalad. Olenemata sellest, et Eesti inimesed on oma silmaga näinud, kuidas linnud puurikanalates kannatavad, seisavad kanad endiselt silmitsi olukorraga, kus puurikanalate juhid väidavad, et puurisüsteem on neile lindudele tegelikult hea. 

Tehes annetuse, annad kanadele võimaluse võita võitlus tööstuslike hiiglaste vastu ning tegutsed selle nimel, et kitsastes puurides kannatavad linnud ei jääks ka teistele Eesti elanikele varjatuks. Keelustamiseks vajalikud tegevused koosnevad peamiselt tööst poliitikute ja otsustajatega, meediatööst ja turundustegevustest, koostööst toidusektori firmadega ning tarbijateadlikkuse edendamisest, mis kõik nõuavad ressursse. Eesmärk on keelustada kanade puurispidamine Eestis. Sinu annetus aitab kanad päästa. 

Annetada saab siin.

Kristina Meringu kõne rongkäigul “Marss kanad puurist vabaks”

Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuhi Kristina Merngu sõnavõtt Vabaduse väljakul, rongkäigu “Marss kanad puurist vabaks” lõpus 11. mail 2024.

Head rongkäigulised! Aitäh, et oleme üheskoos tänase olulise sündmuse ellu viinud. Tänu Sinu panusele saime otsustajatele öelda selge sõnaga – Eesti hoolib loomadest. Meid on siin täna üle 300 hea inimese, kes on tulnud, et selge sõnaga avaldada toetust loomade heaolule ning öelda, et Eesti peab keelustama kanade julma puurispidamise. 

Ma tahaksin rääkida kolmest asjast, mis praegu olulised seoses kanade puurispidamise lõpetamise aruteludega Eestis. 

Miks praegu räägime üldse kanadest, kui julgeolekuoht, majanduslangus jms on suured riiklikud teemad ning kiired prioriteedid?
Need linnud, kelle iga päeva iga sekund on kannatus, vajavad meie abi kiirelt sellest sõltumata, mis muus maailmas toimub. Kui saame lahendada kriitilisi probleeme, tekitab see lootust muude keeruliste teemade kõrval. See helgus, mis loomade kannatuste leevendamisega kaasneb, annab tegutsemisjaksu ka muude suurte küsimuste lahendamiseks. 

Selge on ka see, et ajad on muutunud ja loomade heaolu olulisus on tulnud siia, et jääda. Vaadates avaliku arvamuse uuringute põhjal Eesti inimeste suurt toetust loomade heaolule, ei ole mõistlik seda teemat ignoreerida, eriti, kui lahendused on käega katsutavad. 

Teema, kus saame reaalseid muutuseid ellu viia.

Kui käisin Eesti suurimas puurikanalas, oli meeletu kontrast näha neid kanu ja kuulda, kuidas farmi omanikud räägivad, kui okei ja normaalne see on, kuidas need õrnad linnud mitmekümnekesi teineteise otsas hunnikus puuris kuhjusid. Henry Spira on öelnud, kui Sa näed midagi, mis on valesti, tuleb sekkuda. On palju teemasid, mis on ülikomplekssed ja rasked lahendada, aga siin oleme olukorras, kus sadu tuhandeid linde saab aidata ning kus üleminek puurivabadele tootmisviisidele oleks võit kõigile osapooltele. Kui jätame võimaluse kasutamata neid linde aidata, ei ole neil loota enam kellelegi teisele peale meie. 

Kanade puurispidamise keelustamisel on eriti suur ühiskondlik toetus. Ka täna siin meie rongkäigul ettevõtjaid, Riigikogu liikmeid, lapsevanemaid, erinevate maailmavaadete esindajaid. Meie kõigi erinevast taustast sõltumata jagame me ühte olulist väärtust – loomi tuleb hästi kohelda ning neid ei tohi väärkohelda. Võid olla liberaal või konservatiiv, aga vägivalla loomade vastu mõistame kõik ühiselt hukka. Nagu karusloomafarmide keelustamise lõpphääletusel Riigikogus sai eelnõu poolthääled kõikidest Riigikogu fraktsioonidest, on meil ka nüüd sala-eesmärk garanteerida toetajad kõigist erakondadest ka kanade puurispidamise keelustamisele, kui see jõuab Riigikogu suurde saali hääletusele. 

Pöidlad pihus, et see juhuks, sest praegu ei ole veel midagi kindel. Tegutseme selle nimel koos tugeva kogukonnaga südikalt edasi, et kanade kannatused puurisüsteemis ei jääks varjatuks. 

Julgen siin anda lubaduse, et näeme kindlasti Eestis päeva, kus ükski munatööstuse kana enam puuris piinlema ei pea. Koos nii paljude heade inimestega viime selle olulise töö kindlasti lõpuni välja, et julmus lõpeks. 

Meil on võimalus teha ajalugu ja aidata neid, kes ise enda kaitseks midagi teha ei saa. Kasutame oma mõjuvõimu, et nõrgemaid aidata. Aitäh, et koos seda võitlust peame! Enne alla ei anna, kui eesmärk on saavutatud.

21. mail toimub Kalamajas üritus “Kuidas lõpetame kanade puurispidamise Eestis?”

Tule teisipäeval, 21. mail kl 18.00 toredale üritusele, kus mõttekaaslastega kaasa rääkida, kuidas veel loomi aidata.


Kavas on kolm põnevat esinejat:

⭐ Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering tutvustab, mis on organisatsiooni edu saladus ja räägib organisatsiooni siseelust.
⭐ Puurikanalates salaagendina töötanud Mirjam Näkk jagab oma kogemust, milline nägi töö välja Eesti suurimates puurikanalates ja kuidas kanad seal elasid.
⭐ Nähtamatute Loomade fundraiser Getter Pärsim tutvustab, millised on tõhusad viisid kanade aitamiseks. Tulemas on väga põnev õhtu, kus Sul on võimalus saada vastused kanade heaolu puudutavatele küsimustele ning luua kontakte inimestega, kes jagavad Sinuga loomasõbralikke väärtusi 🤩

Üritus toimub Tallinnas Kalamajas, Vabriku 6. Kohapeal on infolaud, annetusvõimalused ning saad endale soetada heategevuslikke tooteid.

Pane end kirja, et teaksime üritust ette valmistades osalejate arvuga arvestada, aitäh! https://docs.google.com/…/1FAIpQLScpDTdUKytKW3…/viewform

Ürituse link Facebookis – https://www.facebook.com/events/1207022626949401/

Ootame kõiki loomasõpru!