Nähtamatud Loomad kutsub eurooplasi üles lõpetama puuride ajastu tööstusfarmide loomadele!

24. septembril toetab Nähtamatud Loomad üle-Euroopalise Euroopa Kodanikealgatuse nimega “Lõpp puuride ajastule!” algust, mille eesmärgiks on lõpetada loomade puurispidamine Euroopas.

Miljonid loomad üle Euroopa veedavad oma elud puurides – nad on piiratud liikumisvõimega ja neil puudub võimalus liigiomasteks tegevusteks. Farmiloomade puurispidamine on julm ja ebavajalik.

Kas loomad leinavad oma lähedasi?

Teaduslikus mõttes ei ole meil tegelikult kuigi palju infot selle kohta, mida tunnevad erinevad loomad siis, kui kaotavad oma lähedase. Paljud inimesed on harjunud uskuma, et lein on loomuomane vaid meie liigile. Samas ei ole surmast teadlikkuse ning sellega seotud emotsioonide ja käitumise uurimiseks loomadel ka väga palju aega pühendatud ning seejuures on esile kerkinud aina enam juhtumeid, kus erinevatest liikidest pärit loomade “veidrat” käitumist seoses kaaslaste surmaga on võimatu mitte tähele panna.

Food Innovation Summit eelüritus: ettevõtete perspektiiv

Kas oled juba kuulnud, et 6. oktoobril toimub Tallinnas aasta kõige ägedam sündmus? Nimelt korraldab Nähtamatud Loomad esimest korda Eestis toidutootmise tuleviku teemalise rahvusvahelise konverentsi! Konverents puudutab jätkusuutlikku toidutootmist, taimseid tooteid ja taimse proteiini innovaatilist kasutamist erinevates toitudes ja toodetes ja küsimust, kuidas üha kasvava elanikkonnaga inimesed tervislikult ära toita.