Kana Roosi annetamistingimused

Kahekordse jõuga püsiannetused Kampaaniaperiood: 03.-31. detsember 2020 Kampaaniaperioodil annetab organisatsiooniga koostööd tegev suurannetaja Nähtamatutele Loomadele ühekordselt 10 eurot iga uue püsiannetaja eest, kes esitab annetusvormi kaudu oma täisnime ja vormistab kampaaniaperioodil veebilehe aitan.nahtamatudloomad.ee kaudu vähemalt kümne euro suuruse igakuise püsikorralduse. Uueks püsiannetajaks loetakse inimest, kes sõlmib püsikorralduslepingu kampaaniaperioodil, kellel 3 päeva enne annetuskampaania algust puudus …

Kuidas me käisime tšintšiljasid päästmas

Novembris päästab Nähtamatud Loomad ühest uksi sulgevast karusloomafarmist 100 tšintšiljat, et säästa nad karusnahaks saamisest ning et anda neile võimalus uueks eluks. Esimesed 30 looma on juba päästetud ja nad kohanevad oma uute armastavate kodudega. Et uurida, kuidas päästeoperatsioon läks ja milliseid mõtteid see tekitas, vestlesime kolme vapra inimesega, kes sellest osa võtsid.