Nähtamatud Loomad võtab tööle kommunikatsioonijuhi, tarbijateadlikkuse koordinaatori ja Taimse Teisipäeva kampaaniajuhi


Kandideerimine on lõppenud.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad värbab täistööajaga kommunikatsioonijuhi, tarbijateadlikkuse koordinaatori ja Taimse Teisipäeva kampaaniajuhi.

Tööpakkumised on täisajaga 40h nädalas. Kandideerimine on avatud, kuni leiame õiged inimesed.

Kandideerimiseks täida avaldus põhjaliku infoga enda kohta.

16. septembril toimus Zoomi vahendusel infotund, kus rääkisime lähemalt ametikohtadest ja eeldustest kandideerimisel. Infotunni salvestist vaata siit:

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Sinu vastutusvaldkonnaks on Nähtamatute Loomade kampaaniate turunduse ja meediatöö organiseerimine, et loomasõbralikud sõnumid jõuaksid võimalikult paljude inimeste ja õigete sihtrühmadeni. Sa koordineerid meediaga suhtlust, pressiteadete saatmist, kaasad tiime turundusprojektide planeerimisse ja elluviimisse ja analüüsid organisatsiooni turundusalaseid vajadusi. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Kõrgharidust või põhjalikku töökogemust kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas
 • Head enesejuhtimisoskust
 • Kõrget motiveeritust loomade heaolu suurendada
 • Põhjalikke teadmisi farmiloomade heaoluprobleemidega tööstuslikus loomakasvatuses
 • Pingetaluvust keerulistes olukordades ja kampaaniates
 • Loovat ja vaba mõtlemist 
 • Huvi enesearengu vastu
 • Väga head tiimitöö oskust
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

TARBIJATEADLIKKUSE KOORDINAATOR

Su ülesandeks on muuta eestlaste tarbimisharjumusi loomasõbralikumaks ning vähendada puurispeetavate kanade munade müüki läbi avalike kampaaniate, meediatöö, tuntud inimeste kaasamise ja teadlikkuse kasvu, miks loomade heaolu on oluline küsimus ka tarbimisvalikutes. Lisaks organiseerid koos tiimiga suuri turunduskampaaniaid, mis aitavad tarbijatel teadlikumaid valikuid langetada, et loomade heaolu kasvaks. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Kõrgharidust või põhjalikku töökogemust turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas
 • Väga head suhtlus- ja esinemisoskust
 • Loovat mõtlemist tõhusate turundusideede välja töötamisel, mis aitaksid tarbijatel loomasõbralikumaid valikuid langetada
 • Põhjalikke teadmisi farmiloomade heaoluprobleemidega tööstuslikus loomakasvatuses
 • Teadmisi psühholoogia põhitõdedest, mis motiveerib inimesi ning milline sõnumiedastus mitte, et tõhusalt tarbijakäitumist suunata
 • Head pingetaluvust
 • Väga head eesti keele kirjaoskust ning head inglise keele oskust
 • Väga head tiimitöö oskust
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

TAIMSE TEISIPÄEVA KAMPAANIAJUHT

Sinu vastutuseks on Nähtamatute Loomade lihatarbimise vähendamise kampaania Taimse Teisipäeva tegevuste koordineerimine, tiimiliikmete koolitamine ning toidusektori firmadega koostöö, et taimsed maitsvad tooted oleksid kättesaadavad ja tuntud valikud, millega lihatarbimist täisväärtuslikult asendada. Sa sead koos tiimiga ka kampaania põhisuundasid ja aitad liikuda suurima võimaliku mõju suunas, et lihatarbimine väheneks. Lisaks koordineerid koos tiimiga rahvusvahelise taimse toidu konverentsi Food Innovation Summit’i korraldust. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Põhjalikke teadmisi ja laialdast kogemust taimse toidu ja toodetega
 • Valmisolekut end taimse toidu valla kiirete arengutega kursis hoida
 • Strateegilist mõtlemist kampaania suundade paikapanekul
 • Väga head tiimitöö oskust 
 • Väga head läbirääkimis- ja esinemisoskust
 • Head pingetaluvust
 • Väga head eesti keele kirjaoskust ning head inglise keele oskust
 • Põhjalikku kursisolekut Taimse Teisipäeva kampaaniategevuste ja eesmärkidega
 • Tulemustele orienteeritud suhtumist töös
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

Värbamisel tuleb kasuks huvi psühholoogia, turunduse ja ressursside optimeerimise vastu. Lisaks eeldame põhjalikku kursisolekut Nähtamatute Loomade töö, kampaaniate ja lähenemisega loomade aitamisele. 


Kandideeri siin lingil.

Eesti üks suurimaid puurikanalaid hukkab sügisel oma linnud, Sina saad nad gaasitamisest päästa

Munatööstuse puurikanade elu on täis piina ja kannatusi ning nende elu muudab veelgi raskemaks, et nad hukatakse nii pea, kui nende munatoodang langema hakkab. Kuigi nende kanade kehad on intensiivsest munemisest väga kurnatud, võib nii mõnigi neist veel mitmeid aastaid elada. Septembris organiseerime Nähtamatute Loomadega suure päästeaktsiooni, et vähemalt 100 kana julmast hukkamisest päästa ja hoolivatesse uutesse kodudesse viia. Vaid sinu abiga saame nad halbadest tingimustest päästa ning viia esimest korda puurikitsikusest päikesevalguse kätte ja anda võimalus elada elu, mida iga elusolend väärib. Mida rohkem annetusi kogume, seda rohkem elusid saame päästa. Projekti oluliseks osaks on rääkida nende kanade lugu, et läbi kasvava teadlikkuse üha rohkem tarbijaid puurikanalate toodangut vältida teaks ning eelistaksid vabalt peetavate kanade mune.

Eestis peetakse puurides sadu tuhandeid kanu, kelle lühike elu on täis piina ja kannatusi. Pärast koorumist purustatakse isased tibud selleks ettenähtud masinas, emased pannakse üksteise otsa puuridesse, kus nad lakkamatult piiksudes oma ema otsivad. Intensiivtööstuses koheldakse neid kui munatootmismasinaid ja ei arvestata nende lindude loomulike käitumisvajadustega. Nad ei saa kunagi kraapida toidu otsimiseks pinnast,  omaette pesas muneda, sulestiku puhastamiseks liivavanni võtta või istuda õrrel, kus nad ennast turvaliselt saaksid tunda. Need on kanale olulised vajadused, mille jaoks neilt puurisüsteemis võimalus ära võetud on. Peale tegevusvõimaluste puudumise on nad mitmekümne kaupa puuridesse surutud, kus ühe kana kohta on seaduse alusel ruumi umbes A4 paberilehe jagu. See kõik tekitab lindudes stressi, mistõttu võivad nad nõrgemaid puurikaaslasi nokkima hakata. Kuna nõrgematel kanadel pole võimalik kitsas traatpuuris kümnete lindude keskel kuhugi varjuda, kannatavad nad pidevalt puurikaaslaste vägivalla all.

Tööstuskanad on aretatud munema oma elu esimeses pooles umbes 300 muna aastas. Juba üle aasta vanuselt on nende kehad nii kurnatud, et nad ei suuda enam munatootja nõudmistega sammu pidada ja kõik linnud hukatakse piinarikka gaasitamisega ning vahetatakse nooremate isendite vastu välja. Munakanad on nii hapras seisus, et nende liha ei lähe inimestele söögiks.

Koos saame need tundevõimelised ja targad linnud julmast saatusest päästa. Kanade eluiga võib ulatuda kümnekonna aastani, kuid aretuse ja piinarikaste elutingimuste tulemusena ei pruugi need puurikanad enam kaua vastu pidada. Samas võivad vastupidavamad isendid veel mitmeid aastaid elada. Heade inimeste abiga pakume vähemalt 100 kanale, kes on väheneva munemisvõime tõttu munatöösturi jaoks väärtusetuks muutunud ja keda ootaks novembris ees hukkamine, uue võimaluse elu nautida, viies nad elama kodudesse üle Eesti. Seal teevad nad oma elu esimesed sammud maapinnal, tunnevad värsket õhku ja päikesepaistet ning tuult oma sulgedel ja kuulevad looduse helisid. Nad ei ole kunagi varem midagi sellist kogenud. Enam ei kosta nende kõrvu päevast päeva vaid sadade teiste kanade kaagutamine ja silmi ärritava ammoniaagihaisu asemel saavad uues kodus mulla ja muru lõhna tunda.

kanade päästeaktsioon

Tasapisi harjuvad linnud oma uue koduga ja igaühel ilmnevad tema iseloomuomadused, mõni neist võib isegi inimesi usaldama hakata ja paitusi ning süles olemist nautida. Aga mis peamine, neil kõigil oleks siis võimalus vabalt tiibu sirutada, liikuda, päikest nautida, mullas kraapida, toitu otsida, pesal istuda ja liivavanne võtta nii palju, kui hing ihaldab. Enam ei sõltu nende olendite väärtus sellest, kui palju mune nad toodavad, vaid saavad hoolt ja armastust lihtsalt selle eest, et on kanad, kes väärivad loomulikke elutingimusi nagu kõik teised loomadki.

Ole osa Eesti suurimast kanade päästeaktsioonist ja osale annetuskampaanias, et saaksime võimalikult paljud linnud julmast elust ja piinarikkast hukkamisest päästa. Me ei saa küll korraga päästa kõiki kanu, kes praegu Eestis puurides elavad, kuid iga elu on oluline. Otseselt saame selle aktsiooniga aidata vähemalt 100 kana, kes saavad uue võimaluse elule uutes kodudes, aga kaudselt teeme seda kõigi puuris elavate kanade heaks. Kui kogume rohkem ressursse, leiame kodud nii paljudele kanadele kui võimalik. 

Ühe kana päästmiseks kulub ca 31 € – sinna hulka kuulub hein, toit, veterinaarkulud, transport, vajalikud vahendid lindude heaoluks autosõidul ja hilisemad turunduskulud, et jutustada nende lindude lugu avalikult meedia vahendusel ja hoolitseda selle eest, et tänu Nähtamatute Loomade päästeaktsioonile ei jääks puurikanade kannatused varjatuks ja saaksime liikuda üha suurema puurivaba munatootmise poole Eestis. 

Need 100 kana aitavad jutustada puurikanade lugu ning näidata inimestele, kui õnnetu nende saatus on. Projekti oluliseks osaks on valguse heitmine varjatud puurikanalatele ja lindude elutingimuste heaoluprobleemidele, kes elavad kitsas puuris umbes A4 suurusel pinnal. Vastasel juhul hukataks need linnud vaikuses ja keegi ei kuuleks nende kannatusi. Ärme lase sel juhtuda – toome need nähtamatud loomad nähtavale. Jaga ja anneta juba täna!

Subway liitus European Chicken Commitment’iga, et parandada broilerkanade elu

European Chicken Commitnent (ECC) on teaduspõhine kanade heaolu poliis, mis kohustab kõigil liitunud kanafirmadel kehtestada 2026. aastaks kõikide nende tarneahelas olevate kanade jaoks kõrgemad heaolustandardid.

ECC kohaselt tuleb loomakasvatajatel lindudele anda rohkem ruumi liikumiseks ühe linnu kohta, loomulikku valgust, õrsi, nokitsemisaluseid ning kasutada aeglasemalt kasvavaid kanatõuge, mis on lindude heaolu ja tervise seisukohalt ülioluline.

Loomade heaolu

Subway arvates on tarbijatele ja sihtrühmadele oluline, et tooraine pärineks kõrgeima kvaliteedi ja heaoluga kohast. Ettevõtte loomade heaolu poliitika põhineb põllumajandusloomade heaolu nõukogu (FAWC) poolt välja toodud Viie Vabaduse põhimõttel, mis käsitleb põllumajanduslikel eesmärkidel peetavate loomade kaitset.

Osana nende jätkuvast pühendumusest loomade heaolu parandamiseks, läbi tarneahela muutmise, teeb Subway koostööd ülemaailmselt tunnustatud loomade heaolu organisatsiooniga Compassion In World Farming (CIWF). Koostöös CIWF-iga jätkatakse uute ja pidevalt arenevate süsteemide ja tavade hindamist, et edendada loomade heaolu pikaajalist paranemist kogu nende ülemaailmses tarneahelas.

“Me toetame vastutustundliku põllumajanduse, kalapüügi ja loomakasvatuse põhimõtteid, et tagada maailma loodusvarade ja kogukondade pikaajaline jätkusuutlikkus kogu maailmas”, kommenteeris Subway.

Antibiootikumid – ravi või ennetus

On hea teada, et Subway võtab ka antimikroobse resistentsuse küsimust tõsiselt ja usub, et antibiootikumide vastutustundlik haldamine põllumajandusloomade kasvatamisel on oluline komponent vastutustundliku tarneahela saavutamisel. Nad leiavad, et antibiootikume tuleks kasutada haiguste raviks, mitte põllumajandusloomade kasvu soodustamiseks või tavapäraseks haiguste ennetamiseks.

“Meil on rõõm kuulda, et Subway on võtnud vastu otsuse olla loomade, keskkonna ja inimeste heaolust hooliv ettevõte. Selline muudatus aitab miljonite farmiloomade elukvaliteeti parandada ning on kindlasti imeliseks eeskujuks ka teistele toitlustusettevõtetele,” kommenteeris Nähtamatute Loomade tarbijateadlikkuse koordinaator Sandra Šebaršova.

Subway on loonud ka Ülemaailmse Antibiootikumi poliisi (Global Antibiotics policy) kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooniga. Poliisi eesmärk on antibiootikumide vastutustundlik kasutamine põllumajanduses.

Kuna kanaliha tarbimine on kasvamas, on väga oluline, et selles valdkonnas võetaks muudatusi vastu. Ka Eestis on broilerite tootmine väga intensiivne, mis võib põhjustada neile tarkadele ja tundevõimelistele lindudele suuri heaoluprobleeme. Kanaliha intensiivse ja suuremahulise tootmisega kaasnevad ebainimlikud tingimused, mida tuleb kindlasti muuta, kui soovime liikuda loomasõbralikuma ja jätkusuutlikuma ühiskonna poole.

Selleks, et loomade kannatusi vähendada, vaata poes oma valikut tehes kindlasti lihatoodete päritolu, toetades tootjaid, kes hoolivad loomade heaolust. Oma toidulaua mitmekesistamiseks vähenda liha kogust oma menüüs ning lisa sinna uusi ja põnevaid maitseid Taimse Teisipäeva retseptikogust.

Allikad:

https://www.subway.com/en-GB/AboutUs/SocialResponsibility/SustainableSourcing

https://www.compassioninfoodbusiness.com/our-news/2021/08/subway-joins-the-european-chicken-commitment

Kultiveeritud gurmee: Prantsusmaa iduettevõte kasvatab laboris eetilist foie gras’d

Gourmey foie gras. Foto: Cyril Marcilhacy/Bloomberg

Pariisis tegutseva laboriliha idufirma Gourmey loodud foie gras pälvis Prantsusmaa valitsuse toetuse ning väidetavalt on see traditsioonilisega äravahetamiseni sarnane. Piloottehase eetilised tooted peaksid välja tulema järgmise aasta lõpuks.

Foie gras on läbimas eksistentsiaalset kriisi,“ ütles idufirma kaasasutaja Nicolas Morin-Forest, kes soovib täita praeguse turutühimiku sundtoitmise ja hukkamiseta valminud foie gras’ga.

Gourmey toode on valmistatud pardi tüvirakkudest, mis on saadud ühest viljastatud pardimunast ning mida on seejärel katseklaasis edasi kasvatatud. Bioreaktoritena tuntud roostevabast terasest mahutites antakse rakkudele toitaineid, et need paljuneksid ja moodustaksid lõpuks mis tahes koe, olgu see siis rasv, lihas või kõõlus. Sama tehnoloogia on kasutusel kultiveeritud liha tööstuses.

Kuna foie gras’l on pehme tekstuur, on seda võrreldes kiulise kanafilee või veise antrekoodiga märkimisväärselt lihtsam toota. Gourmey foie gras on esmaste kriitikute sõnul originaali kvaliteediga äravahetamiseni sarnane: pealt kerge koorikuga, õrnroosat tooni ning suussulavalt võine. 

Ettevõte loodab järgnevate kuude jooksul tootmiskulusid 40-kordselt vähendada, mis tähendaks, et labori foie gras hakkab olema traditsiooniliselt valmistatud tootega samaväärses hinnaklassis.

Morin-Forest’i sõnul soovib Gourmey, et kultiveeritud liha nähtaks olulise osana gastronoomiast, ning usub, et parimaks tõenduseks sellest oleks tippkokkade heakskiit. „Meie ambitsiooniks on, et paljudes kohtades ei oleks kultiveeritud foie gras mitte parim valik, vaid ainus võimalik valik.“

Gourmey kogus äsja 10 miljoni dollari suuruse rahastuse investoritelt nagu Point Nine, Air Street Capital ning Euroopa Komisjoni ja Prantsusmaa riiklik investeerimispank Bpifrance, mis on märk valitsuse toetusest alternatiivsetele valkudele.

Üle 70 laboriliha idufirma kogu maailmas on reageerinud keskkonna- ja põllumajandusloomade heaoluga seotud probleemidele, valmistades laboris kõike alates sea- ja kängurulihast kuni tuunikalani. Kultiveeritud liha globaalne turuväärtus võib 2040. aastaks moodustada hinnanguliselt 35-protsendilise osa 1,8 triljoni dollari suurusest globaalsest lihaturust.

Foie gras on Prantsusmaa kultuuripärandisse kuuluv rasvamaksapasteet, mille tootmiseks sundsöödetakse hanesid ja parte mitmel korral päevas läbi metalltoru, kuni linnu maks patoloogiliselt paisub ja rasvub. Kuigi delikatess maitseb paljude sõnul hõrgult ja luksuslikult, peetakse sundtoitmise protseduuri rahvusvaheliselt ebaeetiliseks. 

Foie gras’ tootmine on loomade heaolu kaalutlustel seadusega keelatud enam kui kümnes riigis, sh Eestis. New York liigub California osariigi jälgedes ning plaanib järgmisel aastal keelustada foie gras’ müügi restoranides. Ühendkuningriigi valitsus astub samme müügi- ja impordikeelu kehtestamiseks. Hiljutises Prantsusmaa YouGov’i küsitluses ütles kolmveerand vastanutest, et võimalusel eelistaksid nad tarbida sundtoitmise protseduurita valminud foie gras’d. 

Eestis on Nähtamatute Loomade foie gras’ müügi vastasele petitsioonile andnud toetusallkirja üle 8500 inimese.

Uudis ilmus ka Delfi Lemmikloomaportaalis.

Allikas: Bloomberg

Euroopa Komisjon teatas, et toetab põllumajandusloomade puurides pidamise keelustamist

Euroopa Komisjon võttis 30. juunil vastu ajaloolise otsuse avaldada toetust loomakasvatuses puuride kaotamisele aastaks 2027.

Komisjon toetab plaani keelustada enam kui 300 miljoni kana, sea, vasika, küüliku, pardi, hane ja teiste põllumajandusloomade puuris pidamise. ELi tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ja komisjoni asepresident Věra Jourová tegid otsuse teatavaks pressikonverentsil, milles käsitleti komisjoni vastust Euroopa kodanikualgatusele “End the Cage Age” (“Lõpp puuriajastule”). See on esimene edukas kodanikualgatus, millele andis allkirja 1.4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku. Eestist kogusid allkirju selle algatuse toetuseks Nähtamatud Loomad ja Loomus. 

Komisjon teatas, et kavatseb järgmise sammuna 2023. aasta lõpuks teha seadusandliku ettepaneku, et keelustada lõplikult puuride kasutamise kõigi algatuses nimetatud kategooriate ja loomaliikide puhul aastaks 2027. Ühtlasi käsitleb see algatus ka Euroopa Liidu väliselt imporditud toodete küsimust, pühendudes ELiga samaväärsete eeskirjade või standardite kehtestamisele. See ettepanek läheb uuesti arutlusele, et lõpliku otsuseni jõuda.

Järgmise aasta lõpuks hindab komisjon 2023. aastal esitatava seadusandliku ettepaneku üksikasju, mis vajaks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu heakskiitu. 

“Ajalooline hetk on lõpuks saabunud. Täna tegi Euroopa Komisjon ajaloolise otsuse astuda põllumajandusloomade kaitseks välja. Kodanikud üle Euroopa nõudsid muutusi ja komisjon sai sõnumi selgelt kätte, toetades üheselt ja innustunult puuride järkjärgulist kaotamist,” kommenteeris loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kanade heaolu kampaaniajuht Mari-Liis Jaik.

“Tuul on lõpuks pöördumas. Keskendume Euroopa institutsioonidele seni, kuni nad võtavad loomade heaolu toetava otsuse lõplikult vastu ning oleme valvsad, et keegi sellele otsusele vett peale ei tõmbaks,“ lisas organisatsiooni Compassion in World Farming esindaja.

11. septembril 2018. aastal käivitatud “End the Cage Age” kodanikualgatus lõpetati täpselt aasta hiljem, kogudes 1.6 miljonit allkirja. Sellele järgnes kohustuslik allkirjade valideerimisperiood, mille käigus ületati väga lihtsasti 1 miljoni allkirja künnis, kogudes 1 397 112 valideeritud allkirja üle kogu Euroopa. Eestis koguti allkirju algatuse toetuseks nii Nähtamatute Loomade infolaudadel kui veebis. 

Samuti ületati minimaalse arvu allkirjade künnis 18 Euroopa Liidu riigis, kuigi nõutav oli vaid seitse riiki. See teeb “End the Cage Age” kodanikualgatusest:

 • kuuenda registreeritud kodanikualgatuse 75st, mis on viimase kümne aasta jooksul edu saavutanud,
 • kolmanda suurima allkirjade arvuga algatuse,
 • esimese põllumajandusloomade heaolu teemal edu saavutanud algatuse.

Farmiloomade nimel ajaloo tegemine on olnud ühine jõupingutus, kus 170 organisatsiooni üle kogu Euroopa ühendasid jõud ja koondasid kokku kodanike igast Euroopa nurgast.

Allikas:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3297

Üha enam Eesti ettevõtteid lõpetab puurikanade munade kasutamise

Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania tähtsaks osaks on Eesti ettevõtete veenmine loobuma puurikanade munadest oma toodetes ja tarneahelates. See on oluline, sest ettevõtetel on tulenevalt oma suurusest tohutu mõjujõud. Ühe ettevõtte otsus võib mõjutada tuhandete lindude heaolu. 

On ettevõtteid, kelle jaoks on üleminek puurivadele munadele lihtne väärtuspõhine otsus, aga ka neid, kes vajavad puurikanade heaoluprobleemidega tutvumist, üleminekuaega ja tuge muudatuste elluviimisel. 

Tänu meie armsatele toetajatele saame Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete tiimiga teha palju tööd selle nimel, et vastutustundlik ettevõtlus Eestis kasvaks ja et ettevõtted loobuksid julmal viisil peetud puurikanade munadest.

Eesti ettevõtetest on Nähtamatute Loomade algatusega liitunud 40% jaekettidest ja ligi 100 toidusektori ettevõtet. Mitmed liitunud restoranid kasutavad juba praegu ainult puurivabade kanade mune. Ka üleminekuajaga liitunud jaeketid teevad rõõmustavaid samme –  Rimis ja Maximas on aastaga puurivabade munade osakaal poelettidel suurenenud üle 50% võrra.
Jätkame tööd selle nimel, et nimekirja liitunud ettevõtetest aina pikendada.

Meie algatusega on liitunud:

Edasimüüjad:
Rimi, Maxima, Prisma, Stockmann, R-Kiosk, Circle-K

Restoranid ja kohvikud:
Aida Kohvik, Apelsini Raudtee, Basiilik, Beguta Taimetoidukohvik,Burger King, China Red,   Dereku Burger, Dvigatel, Estonian Burger Factory, F-Hoone, Good Mood Food, Gotsu, Hell Hunt, Kaks Kokka,Kaja Pizzaköök, Kärme Küülik, Kohvik Kroon, Layk Stuudiokohvik, McDonald´s, Mila Studio, Naiiv, Naganaga, NOA, Northmen Kohvik, NR99 Kohvik, Ocean Sushi Baar, OKO, Ore Restoran, Paju Villa, Pierre, PÕHJALA, Poke Bowl, Ralf Cafe, Restoran Ö, Reval Cafe, Rucola, Sailors Home, Saka Mõisa Restoran, Speakeasy, Subway,  Sushi Tiger, Tänav, Tervisetoidukoda, Tokumaru, Tuljak, Umami, Uulits, Vanaema juures, Vapiano, Vilde ja Vine, Von Krahli Aed, Lennunduspubi Legend, Mamma Bistroo, Take Off One/Two

Pagarid:
Reval Kondiiter, Fazer Eesti, Pagar Võtaks

Catering:
Baltic Restaurants, Carmen Catering, Tuli Catering, Event Catering, Oaas Catering, Foodgasm Catering

Hotellid ja majutus:
Georgi Hotell, Hestia Hotel Ilmarine, Hilton Tallinn Park Hotel,Hotell Euroopa, Hotell Telegraaf, Huusi Holiday and Spa , Kivi Turismitalu, Kõpu Kõrtsitalu, Looming Hostel, Mokko Maahotell, Nordic Hotel Foorum, Sokos Hotell, Swisshotel, Vaskna, Turismitalu, Vergi Külalistemaja

Taimse Teisipäeva kooliprogramm pälvis Keskkonnaministeeriumi tunnustuse

Keskkonnaministeerium annab igal aastal välja keskkonnasõbraliku haridustegevuse eest tunnustust “Keskkonnakäpp”. Taimne Teisipäev, Nähtamatute Loomade lihatarbimise vähendamise kampaania, algatas 2020. aastal kooliprogrammi, mis pälviski tänavu Keskkonnaministeeriumi tunnustuse.

Taimse Teisipäeva kooliprogramm teeb koolidega koostööd, et viia aastaks 2040 Eesti elanike toidulaud tasakaalu. Tänaseks on programmiga liitunud 60 kooli ja lasteaeda ning see mõjutab positiivselt 12 316 noore toidulauda. Kooliprogrammi raames pakutakse koolides ja lasteaedades kord nädalas taimset lõunat, koolitatakse kokkasid, tehakse õpilasi kaasavaid ettekandeid toiduvalikute mõjust tervisele ja keskkonnale. 

Uuringud näitavad, et me tarbime umbes kolm korda rohkem liha, kui Tervise Arengu Instituut soovitab. See on keskkonnale suur koorem ning lihatarbimise vähendamine toob palju kasu nii meie tervisele kui ka loodusele. “Jätkame projektiga seni, kuni oleme kindlad, et 2040. aastaks on Eesti elanike toidulaud tasakaalustatud,” sõnab kooliprogrammi eestvedaja Karin Kanamäe.

Oxfordi ülikooli teadlased on toonud välja, et taimset toitu eelistades on oma ökoloogilist jalajälge võimalik vähendada kuni 73% võrra. Lisaks leidsid nad, et loomatööstus võtab enda alla lausa neli viiendikku kogu haritavast maast, mis on ebaproportsionaalselt palju võrreldes loomsest toidust saadava kasuga. Lihatarbimise vähendamist peetakse keskkonna perspektiivist isegi olulisemaks kui kohaliku toidu eelistamist või lennukiga reisimisest loobumist. (1)

Viited:
(1) Poore, J., & Nemecek, T. 2018. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987–992.

„Tarbija on valmis”: Saksa supermarketikett Aldi lõpetab puuris peetavate loomade lihatoodete müümise

Saksamaa üks suuremaid supermarketikette Aldi plaanib kõige kehvema kasvatusviisiga loomade lihatoodete müügi 2025. aastaks lõpetada.

Aldi teatel on tarbija muutusteks valmis, kuna jätkusuutlikul teel toodetud toodete müük on kasvutrendis ning tarbija on muutunud teadlikumaks.

Saksa supermarketites müüdavat liha hinnatakse loomade heaolu standardite põhjal nelja palli süsteemis, milles kõige madalam hinne viitab kõige kehvematele elutingimustele. Aldi väitel üritatakse selle aasta lõpuks saavutada tase, mil 15% lihatoodetest vastavad hinnetele 3 ja 4.

2025. aastaks plaanitakse kõige kehvemates elutingimustes peetavate loomade liha müük täielikult lõpetada. 2030. aastaks peaksid kõik Aldi poodides müüdavad lihatooted vastama kõige kõrgematele standarditele. Poliisi alla ei kuulu import- ja külmutatud tooted.

Rahvusvaheline keskkonnakaitseorganisatsioon Greenpeace nimetas Aldi otsust oluliseks teetähiseks, mis on lipulaevaks kogu lihatööstusele.Saksamaal kehtiva loomade heaolu standardite hindamissüsteemis mõõdetakse loomadele kindlustatud ruumi, ligipääsu õue, loomale tagatud toidu ja hoolitsuse kvaliteeti.

Kõige kõrgema standardi elutingimused tagavad loomale vähemalt kaks korda rohkem ruumi kui madalamaima standardi elutingimused, samuti on loomadel pidev ligipääs õuealale.

Aldi otsus mõjutab aastas kümnete miljonite loomade elu. Pärast selle märgilise otsuse väljakuulutamist liitusid lubadusega ka enamik teisi Saksa jaekette.

Allikas:

Saksamaa keelustab isaste tibude tapmise alates 2022 aastast

Saksamaa föderaalvalitsus on vastu võtnud seaduse, mis keelustab isaste tibude massilise tapmise alates 1. jaanuarist 2022. See teeb Saksamaast esimese riigi, kes keelustab seadusega sellist julma praktikat.

Saksamaa föderaalvalitsus võttis maikuus vastu seaduse, mis keelustab traditsioonilise tibukasvatuse meetodi – tava, mida kriitikud on pikka aega kritiseerinud kui midagi väga ebaeetilist.

Traditsiooniliselt tapetakse isased tibud kohe pärast nende koorumist, kuna nad ei saa muneda ega sobi lihatootmiseks, mistõttu ei ole nende kasvatamine majanduslikult kasulik. Selline tegevus on tavapraktika kogu maailma kanafarmides. Ainuüksi Saksamaal tapetakse umbes 45 miljonit isast tibu aastas läbi praktika, mida loomakaitsjad nimetavad “tibude purusamiseks”.

“Seni on tehnoloogilised uuendused munade tootmisel tõstnud tööstuslikkust ning kanade jaoks tähendanud pigem kannatuste kasvu. Tibude soo määramine enne sündimist on märgiline tehnoloogiline edenemine munatööstuses, mille ainsaks eesmärgiks on kanade kannatuste vähendamine. See on tohutu positiivse mõjuga areng,” kommenteeris MTÜ Nähtamatud Loomad kanade heaolukampaania juht, Mari-Liis Jaik.

Eelnõu algatanud põllumajandusminister Julia Klöckner ütles, et ei pea tibude tapmist “eetiliselt vastuvõetavaks”. Saksamaa föderaalne halduskohus otsustas 2019. aastal, et loomade heaoluga seotud probleemid on olulisemad, kui tibude purustamist suurtes hakkmasinates harrastavate põllumajandustootjate majanduslikud huvid ning tunnistas selle lubatuks vaid üleminekuperioodiks.

Saksamaa talunikud peavad nüüd kasutama teisi meetodeid, et vältida isaste tibude sündimist, tuvastades looma sugu enne koorumist. Ülemineku hilisemas etapis, mis jõustub 2024. aastal, on lubatud vaid sellised meetodid, mida saab kasutada palju varasemas staadiumis inkubeerimisprotsessist. Selle tegevuse eesmärk on tagada, et embrüod ei tunneks valu. Saksamaa valitsus teatas, et soovib anda põllumajandustööstusele aega uue õigusliku olukorraga kohanemiseks.

Allikas:

https://www.dw.com/en/germany-bans-male-chick-culling-from-2022/a-57603148

VIDEO: Nähtamatud Loomad alustas annetuskampaaniat kanade puurispidamise lõpetamiseks

PRESSITEADE
20.06.2021

VIDEO: Nähtamatud Loomad alustas annetuskampaaniat kanade puurispidamise lõpetamiseks

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub juunis ja juulis kestvas annetuskampaanias üles toetama tööd kanade puurispidamise lõpetamiseks Eestis. Organisatsioon plaanib mitmeid suuri tegevusi, mille jaoks kampaaniaga toetajate tuge palub. Kampaania eesmärkides tuuakse välja nii firmadega läbirääkimiste jaoks materjalide tootmist, raadio- ja telereklaami kui ka kanade väljaostmist puurikanalast, et nad uutesse kodudesse viia ja hukkamisest päästa. 

Alanud annetuskampaania on üleminek karusloomafarmide keelustamise edukalt lõppenud kampaanialt üle uutele väljakutsetele ja järgmistele sammudele kanade heaolukampaanias. Ühtlasi on see osa organisatsiooni neljanda tegutsemisaasta tähistamisest. Nähtamatud Loomad on nelja aasta vältel veennud 40% Eesti jaekettidest ja sadakond muud toidufirmat üle minema puurivabade munade kasutamisele või müügile. 

“Üleminek suurema heaoluga munatootmisele saab juhtuda koostöös toidufirmade, munatootjate ja tarbijateadlikkuse kasvuga – paljud riigid on liikumas samas suunas ilma vajaduseta seadusega kanade puurispidamine keelata. Töötame Nähtamatutes Loomades ka koostöös firmade ja tarbijatega selles suunas ja oleme nelja aasta jooksul jõudnud heade tulemusteni. Küll aga peetakse endiselt umbes 80% ehk siis 800 000 kana Eestis puurides, seega tööd on veel palju, et üleminek oleks tõhus,” kommenteeris Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik. 

Annetuskampaania kestab 9. juulini. Kampaaniat saab toetada kodulehel https://aitan.nahtamatudloomad.ee

Kampaania video – https://youtu.be/VfcRLkjjjZQ