Eesti seakasvatus on eriti tööstuslik ja intensiivne – kuidas saame sigade heaolu suurendada?

Paljudel meist on mälupilt vanavanemate talus elanud loomadest, keda koheldi austuse ja hoolivusega. Ehk oli seal paar lehma, mõned sead ja kari ringisiblivaid kanu. Lehmad said terve suve vabalt karjamaal veeta ja seadki pääsesid väliaedikusse tuhnima. Muidugi ei ole tänapäeval igas talus enam loomi peale koera ja kassi, kuid küllap on ka neid tublisid maainimesi, kes veiseid ja sigu kasvatavad ja toidu meie lauale toovad. Eesti on ju väike riik ning megafarme ei saa siin olla. Või kuidas?

Muna hinna tõusuga peab kaasnema kõrgem kvaliteet

Eestis toodetakse üle 80% munadest puurides, milles peetavate kanade heaolu on nelja pidamisviisi lõikes kahtlemata kõige madalam. Samal ajal on Eesti inimeste väärtused ja teadlikkus muutunud ning aina enam ostlejaid ei soovi toetada lindude julma kohtlemist kitsastes puurides. Reaalsus on aga see, et pahatihti on tarbija sunnitud poes valima kas kodumaise puurimuna või välismaise kõrgema heaoluga toodetud muna vahel, sest Eesti suurimad munatootjad ei ole suutnud ajaga kaasas käia. 

VIDEO | 10 suurimat võitu farmiloomade heaolu parandamisel 2021. aastal

Nähtamatud Loomad avaldas meeleoluka video, mis võtab kokku 2021. aasta kümme suurimat farmiloomade heaolu töövõitu ja organisatsiooni töö tulemused. Videoga saadetakse tänusõnad oma tuhandetele toetajatele, püsiannetajatele, vabatahtlikele ja loomasõpradele, tänu kellele edulood on saavutatud. Nähtamatud Loomad toob olulisima saavutusena välja karusloomafarmide keelustamise, mis pika kampaania tulemusena Riigikogus selle aasta juunis vastu võeti ja mille nimel tiim palju …

Kõik Nähtamatutele Loomadele tehtud püsiannetused kahekordistatakse detsembri vältel

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad alustas annetuskampaaniat, mille raames lahke suurannetaja kõik vähemalt 20€ püsiannetused kahekordistab. Annetuskampaaniaga kogutakse tuge uuele palju tähelepanu pälvinud kampaaniale ebaseaduslikule ennetavale sigade sabade lõikamise lõpetamiseks Eestis.  Kampaania petitsioonile on lühikese ajaga toetusallkirja andnud tuhanded Eesti inimesed. Algatuse eesmärgiks on lõpetada Eestis ebaseaduslik põrsaste sabade lõikamine, mida praegu laialdaselt ennetavalt tehakse. Nähtamatud Loomad …

Praktiline juhend: millist liha valida, kui tööstusfarme ei soovi toetada?

Tarbides vähem, kuid kvaliteetsemaid lihatooteid, saame panustada kõrgema loomade heaolu saavutamisse ja jätta masstootmise negatiivsed mõjud minevikku. Ei kahjustu rahva tervis liigse lihatarbimise tagajärjel; ei kannata loomad kitsastes ja stressirikastes tingimustes ning ei äga loodus näiteks liigse sõnnikukoguse all, mida ei suudeta väetisena ära kasutada. Põllumajandusloomad käivad ikka Eesti maaelu juurde, kuid tööstusfarmid on loomade suhtes brutaalsed ja tohutu keskkonnamõjuga.

Ühendkuningriigi valitsus küsib foie gras´ asendamiseks kokkadelt taimseid retsepte

Restoranid kutsuti enne maksapõhise foie gras’ müümise keelustamist Ühendkuningriigis arutama taimset “faux gras´d”. Foie gras’ tootmine on Ühendkuningriigis loomade julma kohtlemise tõttu ebaseaduslik, kuna parte ja hanesid, kelle maksa kasutatakse, söödetakse selle valmistamiseks sunniviisiliselt.