Euroopa Komisjon võttis 30. juunil vastu ajaloolise otsuse avaldada toetust loomakasvatuses puuride kaotamisele aastaks 2027.

Komisjon toetab plaani keelustada enam kui 300 miljoni kana, sea, vasika, küüliku, pardi, hane ja teiste põllumajandusloomade puuris pidamise. ELi tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ja komisjoni asepresident Věra Jourová tegid otsuse teatavaks pressikonverentsil, milles käsitleti komisjoni vastust Euroopa kodanikualgatusele “End the Cage Age” (“Lõpp puuriajastule”). See on esimene edukas kodanikualgatus, millele andis allkirja 1.4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku. Eestist kogusid allkirju selle algatuse toetuseks Nähtamatud Loomad ja Loomus. 

Komisjon teatas, et kavatseb järgmise sammuna 2023. aasta lõpuks teha seadusandliku ettepaneku, et keelustada lõplikult puuride kasutamise kõigi algatuses nimetatud kategooriate ja loomaliikide puhul aastaks 2027. Ühtlasi käsitleb see algatus ka Euroopa Liidu väliselt imporditud toodete küsimust, pühendudes ELiga samaväärsete eeskirjade või standardite kehtestamisele. See ettepanek läheb uuesti arutlusele, et lõpliku otsuseni jõuda.

Järgmise aasta lõpuks hindab komisjon 2023. aastal esitatava seadusandliku ettepaneku üksikasju, mis vajaks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu heakskiitu. 

“Ajalooline hetk on lõpuks saabunud. Täna tegi Euroopa Komisjon ajaloolise otsuse astuda põllumajandusloomade kaitseks välja. Kodanikud üle Euroopa nõudsid muutusi ja komisjon sai sõnumi selgelt kätte, toetades üheselt ja innustunult puuride järkjärgulist kaotamist,” kommenteeris loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kanade heaolu kampaaniajuht Mari-Liis Jaik.

“Tuul on lõpuks pöördumas. Keskendume Euroopa institutsioonidele seni, kuni nad võtavad loomade heaolu toetava otsuse lõplikult vastu ning oleme valvsad, et keegi sellele otsusele vett peale ei tõmbaks,“ lisas organisatsiooni Compassion in World Farming esindaja.

11. septembril 2018. aastal käivitatud “End the Cage Age” kodanikualgatus lõpetati täpselt aasta hiljem, kogudes 1.6 miljonit allkirja. Sellele järgnes kohustuslik allkirjade valideerimisperiood, mille käigus ületati väga lihtsasti 1 miljoni allkirja künnis, kogudes 1 397 112 valideeritud allkirja üle kogu Euroopa. Eestis koguti allkirju algatuse toetuseks nii Nähtamatute Loomade infolaudadel kui veebis. 

Samuti ületati minimaalse arvu allkirjade künnis 18 Euroopa Liidu riigis, kuigi nõutav oli vaid seitse riiki. See teeb “End the Cage Age” kodanikualgatusest:

  • kuuenda registreeritud kodanikualgatuse 75st, mis on viimase kümne aasta jooksul edu saavutanud,
  • kolmanda suurima allkirjade arvuga algatuse,
  • esimese põllumajandusloomade heaolu teemal edu saavutanud algatuse.

Farmiloomade nimel ajaloo tegemine on olnud ühine jõupingutus, kus 170 organisatsiooni üle kogu Euroopa ühendasid jõud ja koondasid kokku kodanike igast Euroopa nurgast.

Allikas:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3297