European Chicken Commitnent (ECC) on teaduspõhine kanade heaolu poliis, mis kohustab kõigil liitunud kanafirmadel kehtestada 2026. aastaks kõikide nende tarneahelas olevate kanade jaoks kõrgemad heaolustandardid.

ECC kohaselt tuleb loomakasvatajatel lindudele anda rohkem ruumi liikumiseks ühe linnu kohta, loomulikku valgust, õrsi, nokitsemisaluseid ning kasutada aeglasemalt kasvavaid kanatõuge, mis on lindude heaolu ja tervise seisukohalt ülioluline.

Loomade heaolu

Subway arvates on tarbijatele ja sihtrühmadele oluline, et tooraine pärineks kõrgeima kvaliteedi ja heaoluga kohast. Ettevõtte loomade heaolu poliitika põhineb põllumajandusloomade heaolu nõukogu (FAWC) poolt välja toodud Viie Vabaduse põhimõttel, mis käsitleb põllumajanduslikel eesmärkidel peetavate loomade kaitset.

Osana nende jätkuvast pühendumusest loomade heaolu parandamiseks, läbi tarneahela muutmise, teeb Subway koostööd ülemaailmselt tunnustatud loomade heaolu organisatsiooniga Compassion In World Farming (CIWF). Koostöös CIWF-iga jätkatakse uute ja pidevalt arenevate süsteemide ja tavade hindamist, et edendada loomade heaolu pikaajalist paranemist kogu nende ülemaailmses tarneahelas.

“Me toetame vastutustundliku põllumajanduse, kalapüügi ja loomakasvatuse põhimõtteid, et tagada maailma loodusvarade ja kogukondade pikaajaline jätkusuutlikkus kogu maailmas”, kommenteeris Subway.

Antibiootikumid – ravi või ennetus

On hea teada, et Subway võtab ka antimikroobse resistentsuse küsimust tõsiselt ja usub, et antibiootikumide vastutustundlik haldamine põllumajandusloomade kasvatamisel on oluline komponent vastutustundliku tarneahela saavutamisel. Nad leiavad, et antibiootikume tuleks kasutada haiguste raviks, mitte põllumajandusloomade kasvu soodustamiseks või tavapäraseks haiguste ennetamiseks.

“Meil on rõõm kuulda, et Subway on võtnud vastu otsuse olla loomade, keskkonna ja inimeste heaolust hooliv ettevõte. Selline muudatus aitab miljonite farmiloomade elukvaliteeti parandada ning on kindlasti imeliseks eeskujuks ka teistele toitlustusettevõtetele,” kommenteeris Nähtamatute Loomade tarbijateadlikkuse koordinaator Sandra Šebaršova.

Subway on loonud ka Ülemaailmse Antibiootikumi poliisi (Global Antibiotics policy) kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooniga. Poliisi eesmärk on antibiootikumide vastutustundlik kasutamine põllumajanduses.

Kuna kanaliha tarbimine on kasvamas, on väga oluline, et selles valdkonnas võetaks muudatusi vastu. Ka Eestis on broilerite tootmine väga intensiivne, mis võib põhjustada neile tarkadele ja tundevõimelistele lindudele suuri heaoluprobleeme. Kanaliha intensiivse ja suuremahulise tootmisega kaasnevad ebainimlikud tingimused, mida tuleb kindlasti muuta, kui soovime liikuda loomasõbralikuma ja jätkusuutlikuma ühiskonna poole.

Selleks, et loomade kannatusi vähendada, vaata poes oma valikut tehes kindlasti lihatoodete päritolu, toetades tootjaid, kes hoolivad loomade heaolust. Oma toidulaua mitmekesistamiseks vähenda liha kogust oma menüüs ning lisa sinna uusi ja põnevaid maitseid Taimse Teisipäeva retseptikogust.

Allikad:

https://www.subway.com/en-GB/AboutUs/SocialResponsibility/SustainableSourcing

https://www.compassioninfoodbusiness.com/our-news/2021/08/subway-joins-the-european-chicken-commitment