Hiljuti alustas Nähtamatud Loomad avalikku kampaaniat, mis kutsub Selverit ja Tallinna ning Tartu Kaubamaja Toidumaailmu üles loobuma puurikanade munade müügist (märgistatud numbriga 3) aastaks 2025.

Kampaania on täies hoos. Allkirju petitsioonile Selveri puurivabaks minekuks tuleb kampaania kodulehele www.sydametuselver.ee aina juurde ning iganädalaselt käivad loomakaitsjad Selverite ees meelt avaldamas nii Tallinnas kui Tartus. Nähtamatute Loomade vabatahtlikud tegelevad aktiivselt ka infolevikuga, s.t jagavad Selveri klientidele lendlehti informatsiooniga, millistes tingimustes elavad kanad, kelle mune Selver ning Tartu ja Tallinna Toidumaailmad müüvad. 

Viimasel ajal on Nähtamatutele Loomadele laekunud lausa videosi, milles Selveri kliendid oma Partnerkaarte pooleks lõikavad! Vaata postitust videotest siit: https://www.facebook.com/nahtamatudloomad/videos/567855657290409/ Sellega näitavad kliendid üles pahameelt Selveri vastu, et see pole astunud veel uude sajandisse ning teatanud avalikult puurikanade munade müügi lõpetamisest oma kauplustes. Seda on teinud juba 40% Eesti jaesektorist, sellest hoolimata keeldub Selver koos Tallinna ja Kaubamaja Toidumaailmadega seda tegemast.

Selveri ning selle emafirma – Tallinna Kaubamaja Grupi – kodulehele sisenedes võib lugeda, et nende poolt märgitud põhiväärtustena on mitmel pool välja toodud vastutustundlikkus, ausus, läbipaistvus ning usaldusväärsus. Selveri kodulehel on lausa kirjas, et kliendi usalduse loomine ja hoidmine ning kvaliteetsete kaupade pakkumine oma klientidele on nende põhiliseks missiooniks. Nähtamatud Loomad leiab, et ettevõtte, kes oma  kodulehel enda klientidele selliseid tõekspidamisi kinnitab, peaks näitama seda ka oma tegudes. Puurivabade munade müügile üleminek oleks üks neist sammudest, mida selles suunas astuda. Samuti lähevad nimetatud väärtused kokku ka Nähtamatute Loomade omadega ning oleme nõus Selverile olema toeks igal järgmisel sammul puurivabade munade müügile üleminekuks aastaks 2025.

Viimaste avaldatud Kantar Emori uuringute tulemuste kohaselt ei poolda ligi 70% Eesti elanikest kanade puurispidamist ning ligi 60% vastanutest nõustub, et puurid peaksid olema lausa seadusega keelustatud. Selveril on suurepärane  võimalus ja aeg tulla vastu oma klientide soovidele!