Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnas hiljutises Delfi artiklis, et usub, et kanadel on kitsastes traatpuurides head elutingimused. Nähtamatud Loomad vastab sellele Veterinaar- ja Toiduameti kommentaariga. 

“Oleme täiesti veendunud, et Eesti kasvatajad peavad oma lindude eest kenasti hoolt, mistahes viisil nad neid kasvatavad,” ütles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. “Meil müüdavad puurikanade munad pärinevad kanadelt, mida on peetud heades tingimustest ja oluliselt paremini kui seadusandlus täna ette näeb.”

Kõigist kanadest on puurikanad kõige õnnetumad 

Kanamunade saamiseks on neli erinevat tootmisviisi: puuri-, õrre-, vabapidamise- ning mahepõllumajanduslikud kanalad. Põhinedes mitmetele teadusuuringutele ning tõestusmaterjalidele saame väita, et just puurikanalates elavatel kanadel on teistest süsteemidest pärit kanadega võrreldes halvimad elutingimused. Kahjuks ei ole Eesti puurikanalad erand – seal valitsevad samasugused tingimused nagu mujal Euroopa riikides. 

Veterinaar- ja Toiduamet kinnitab 

Mõni aeg tagasi suhtles Nähtamatud Loomad Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitse peaspetsialist Erika Mäeloogiga ning uuris puurikanade elutingimuste kohta Eestis lähemalt. „Puuris peetavate munakanade heaolu on ohustatud rohkem, kui muudel pidamisviisidel peetavate munakanade oma,” kommenteeris Mäeloog. “Olgugi, et puuris on olemas minimaalsed võimalused liigiomaseks käitumiseks, siis muudel pidamisviisidel on need võimalused kahtlemata suuremad. Nende tegevuste hulka kuuluvad näiteks omale sobiva asukohaga pesa või õrre valimine.”

Puurikanadel on terve oma elu jooksul võimalik liikuda vaid ca ühe A4 paberi suurusel alal. Neil ei ole mitte kunagi võimalik näha isegi päikesevalgust, rääkimata oma tiibade sirutamisest. “Puur on suletud keskkond mõnekümne linnu jaoks, kus probleemid on kerged ilmnema juhul, kui keegi domineerima hakkab ja tekkinud olukorda õigeaegselt ei märgata,“ lisas Mäeloog. 

Kuidas Sina kanu aidata saad? 

Nähtamatud Loomad on heade ja hoolivate inimeste tahtel ja toetusel alustanud avalikku kampaaniat Tallinna Kaubamaja Grupi ja Selveri suhtes, mis kutsub neid üles loobuma puurikanade munade müügist aastaks 2025. Aastaks 2025 on puurimunadest loobumas juba ca 90 Eesti toidusektori ettevõtet ning kogu maailmas on neid ligi 2000. Aita TKM Grupil ja Selveril teha õige valik: www.sydametuselver.ee 

Foto: Andrew Skowron