Foto: Andrew Skowron

Jõuluaeg on see aeg aastas, mil saame näidata, kui väga me hindame tähtsaid inimesi enda ümber. Nähtamatute Loomade jaoks on need kahtlemata kõik toetajad. Soovimegi anda sel puhul sõna armsatele püsiannetajatele, ilma kelleta meie töö ei oleks võimalik. Uurisime mõnedelt annetajatelt, miks nad otsustasid hakata Nähtamatute Loomade püsiannetajaks, miks meie tegevus on nende jaoks oluline ning millised loomade heaoluga seotud teemad on neile eriti südamelähedased.

Jaanika:

Otsustasin Nähtamatute Loomade püsiannetajaks hakata, kuna organisatsioon tegeleb just selliste loomade heaolu parandamisega, millega väga paljud just ei tegele. Nähtamatute Loomade ühe suure ja olulise rollina tooksin välja just teadlikkuse tõstmise. Usun, et paljud inimesed, mina nende hulgas, isegi ei olnud varem teadlikud, kuidas Eesti suurtööstustes sigu peetakse, kust ja kuidas tuleb karusnahk või mida tähendab foie gras.

Kõiki loomi tuleb kohelda ja kasvatada nii, et neil oleks täisväärtuslik ja valuvaba elu. Seega, ma ei suuda kedagi eraldi välja tuua. AGA, maailma maastaabis jälgin kurbusega, kuidas nii kliimamuutuste kui ka inimtegevuse tagajärjel on ohustatud paljud loomaliigid, nt koaalad ja orangutanid. See teeb mulle tohutult haiget.

Elen:

Mina otsustasin hakata püsiannetajaks, sest ma tunnen, et see on vähim, mida ma teha saan – toetada neid, kes suudavad selles julmas maailmas võidelda nende eest, kes seda ise teha ei saa. See, millega te tegelete, on imetlusväärne. Ma tõepoolest pean loomade eest võitlejaid kangelasteks. Ma tean, et ma ise pole võimeline seda tegema. Ma ei vaata ühtegi videot, filmi ega midagi muud, kus näidatakse loomade väärkohtlemist, seda õudset julmust, et täita inimeste toidulaud. Ma lihtsalt ei suuda õhtul nuttes magama jääda, ma ei tule selle valuga toime. Sellepärast ongi vähim, mida teha saan, toetada teid, kes te veel suudate ja jaksate, rahaliselt. Muidugi on meie pere toidulaud ka väga palju muutunud, aga siin on ka arenguruumi ja tegelen sellega igapäevaselt.

Kõige südamelähedasem on minu jaoks lihaloomade teema. Arusaadav, et farmid jäävad, kuigi nii loodan, et ühel ilusal päeval on nad vabad ja keegi ei soovi liha süüa. Aga eks see oleks vägagi naiivne, aga ma ikka loodan. Minu südamlik tänu kõigile tulihingelistele võitlejatele ja nende toetajatele. Loodame, et toetajaid tuleb juurde, sest need armsad loomad on seda väärt.

Kadri Helene:

Mina otsustasin hakata püsiannetajaks, sest ma armastan loomi ja tahan nende jaoks reaalselt midagi ära teha. Ma ei suudaks ise loomakaitsjate tööd teha ning samal ajal vaimset tasakaalu säilitada ning seepärast hindan niiiii kõrgelt seda, et on inimesi, kes suudavad ja saavad seda niivõrd olulist tööd teha. Nähtamatute Loomade puhul näen, et minu raha läheb päriselt ka õigesse kohta ning mu annetusel on reaalne tagajärg (tšintšiljad on nt väga hea näide).

Ma ei oska välja tuua, kelle käekäik (või käpakäik) mulle eriti oluline on, sest minu jaoks on kõik loomad indiviidid, kellel on tunded ning oma eriline iseloom. Ja üle kõige tahaksin ma elada sellises maailmas, kus mitte keegi ei peaks kannatama.

Triin:

Mina otsustasin hakata toetajaliikmeks ja püsiannetajaks, sest ma leian, et Nähtamatute Loomade lähenemine farmiloomade kaitsele on tõhus. Mulle meeldib, et ei tegeleta lõhestamise ja süüdistamisega, vaid otsitakse loomadest hoolimise ühisosa ka kõige “kummalisemate” partneritega, kellega sama eesmärgi nimel töötada. Aitäh selle eest!

Kaspar:

Hakkasin püsiannetajaks, kuna usun Nähtamatute Loomade eesmärkidesse ja näen, millise pühendumusega ja kui sihikindlalt organisatsioonis tegutsetakse. See on vägivallatu revolutsioon, mis algab inimeste peades ning päädib loodetavasti olulisemalt eetilisema suhtumisega loomadesse kui praegu. Südamelähedased loomade heaoluga seotud teemad on farmiloomade heaolu suurendamine ja lihatarbimise vähendamine.

Raily:

Otsustasin hakata püsiannetajaks, kui tütar seda soovitas. Nähtamatute Loomade tegevus aitab suuresti kaasa loomade ja maakera heaolule. Ärgitab inimesi mõtlema normaalses suunas. Eriti südamelähedased on mulle farmiloomade normaalsed elutingimused. Soovin, et nende elu oleks võimalikult õnnelik.

Foto: Unsplash

Püsiannetajad teevad loomade aitamise võimalikuks

Aitäh kõigile, kes oma ilusaid mõtteid jagasid, ja suur kummardus kõigile toetajatele! Just teie olete need, tänu kellele meil on võimekust nii aktiivselt farmiloomi aidata.

Nähtamatute Loomade jaoks on väga oluline, et annetajate panusel oleks võimalikult suur mõju. Seetõttu kasutame oma töös ainult tõestatult efektiivseid lähenemisi. Analüüsime alati väga põhjalikult, kui suuri muutusi meil on õnnestunud saavutada. Nii saame vigadest õppida ja edaspidi veelgi tõhusamalt tegutseda. Kuna Nähtamatute Loomade üks olulisemaid põhimõtteid on läbipaistvus, on mõjuraportid avalikud ja kõik huvilised saavad nendega tutvuda (1).

Tänu tõenduspõhisele, analüütilisele ja läbipaistvale tegutsemisele paistis Nähtamatud Loomad silma MTÜ Efektiivne Altruism Eesti sel aastal avaldatud uurimuses, millega nad otsisid 127 Eesti heategevusühingu seast kõige tõhusamaid annetamisvõimalusi (2). Samuti tunnustas Animal Charity Evaluators eelmisel aastal Nähtamatuid Loomi “Parima Heategevusühenduse” rahvusvahelise tiitliga. Võlgneme siinkohal palju tänu jällegi püsiannetajatele, kelle abiga oleme saanud farmiloomade heaoluga põhjalikult ja efektiivselt tegeleda.

Kuid töö ei ole veel tehtud. Detsembris kutsume üles annetama kanade heaolukampaania jaoks – et ükski kana ei peaks veetma oma elu pisikeses puuris, vaid saaks tiibu sirutada, maapinnal kõndida ja liivavanne võtta. Ainult detsembris lisab meie suurannetaja igale vähemalt 10 € püsiannetusele ühekordselt 10 € juurde. Annetada saab siin: https://aitan.nahtamatudloomad.ee/. Aitäh ja rahulikku jõuluaega!

Kanapere. Foto: Andreas Göllner (Pixabay)

(1) https://www.maailmamuutjad.ee/organisatsioonid/raport/nahtamatud-loomad/

(2) https://www.efektiivnealtruism.org/blogi/kuidas-valida-eesti-siseselt