Kandideerimine on lõppenud.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad värbab täistööajaga kommunikatsioonijuhi, tarbijateadlikkuse koordinaatori ja Taimse Teisipäeva kampaaniajuhi.

Tööpakkumised on täisajaga 40h nädalas. Kandideerimine on avatud, kuni leiame õiged inimesed.

Kandideerimiseks täida avaldus põhjaliku infoga enda kohta.

16. septembril toimus Zoomi vahendusel infotund, kus rääkisime lähemalt ametikohtadest ja eeldustest kandideerimisel. Infotunni salvestist vaata siit:

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Sinu vastutusvaldkonnaks on Nähtamatute Loomade kampaaniate turunduse ja meediatöö organiseerimine, et loomasõbralikud sõnumid jõuaksid võimalikult paljude inimeste ja õigete sihtrühmadeni. Sa koordineerid meediaga suhtlust, pressiteadete saatmist, kaasad tiime turundusprojektide planeerimisse ja elluviimisse ja analüüsid organisatsiooni turundusalaseid vajadusi. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Kõrgharidust või põhjalikku töökogemust kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas
 • Head enesejuhtimisoskust
 • Kõrget motiveeritust loomade heaolu suurendada
 • Põhjalikke teadmisi farmiloomade heaoluprobleemidega tööstuslikus loomakasvatuses
 • Pingetaluvust keerulistes olukordades ja kampaaniates
 • Loovat ja vaba mõtlemist 
 • Huvi enesearengu vastu
 • Väga head tiimitöö oskust
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

TARBIJATEADLIKKUSE KOORDINAATOR

Su ülesandeks on muuta eestlaste tarbimisharjumusi loomasõbralikumaks ning vähendada puurispeetavate kanade munade müüki läbi avalike kampaaniate, meediatöö, tuntud inimeste kaasamise ja teadlikkuse kasvu, miks loomade heaolu on oluline küsimus ka tarbimisvalikutes. Lisaks organiseerid koos tiimiga suuri turunduskampaaniaid, mis aitavad tarbijatel teadlikumaid valikuid langetada, et loomade heaolu kasvaks. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Kõrgharidust või põhjalikku töökogemust turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas
 • Väga head suhtlus- ja esinemisoskust
 • Loovat mõtlemist tõhusate turundusideede välja töötamisel, mis aitaksid tarbijatel loomasõbralikumaid valikuid langetada
 • Põhjalikke teadmisi farmiloomade heaoluprobleemidega tööstuslikus loomakasvatuses
 • Teadmisi psühholoogia põhitõdedest, mis motiveerib inimesi ning milline sõnumiedastus mitte, et tõhusalt tarbijakäitumist suunata
 • Head pingetaluvust
 • Väga head eesti keele kirjaoskust ning head inglise keele oskust
 • Väga head tiimitöö oskust
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

TAIMSE TEISIPÄEVA KAMPAANIAJUHT

Sinu vastutuseks on Nähtamatute Loomade lihatarbimise vähendamise kampaania Taimse Teisipäeva tegevuste koordineerimine, tiimiliikmete koolitamine ning toidusektori firmadega koostöö, et taimsed maitsvad tooted oleksid kättesaadavad ja tuntud valikud, millega lihatarbimist täisväärtuslikult asendada. Sa sead koos tiimiga ka kampaania põhisuundasid ja aitad liikuda suurima võimaliku mõju suunas, et lihatarbimine väheneks. Lisaks koordineerid koos tiimiga rahvusvahelise taimse toidu konverentsi Food Innovation Summit’i korraldust. 

Kandidaadilt eeldame: 

 • Põhjalikke teadmisi ja laialdast kogemust taimse toidu ja toodetega
 • Valmisolekut end taimse toidu valla kiirete arengutega kursis hoida
 • Strateegilist mõtlemist kampaania suundade paikapanekul
 • Väga head tiimitöö oskust 
 • Väga head läbirääkimis- ja esinemisoskust
 • Head pingetaluvust
 • Väga head eesti keele kirjaoskust ning head inglise keele oskust
 • Põhjalikku kursisolekut Taimse Teisipäeva kampaaniategevuste ja eesmärkidega
 • Tulemustele orienteeritud suhtumist töös
 • Teaduspõhist maailmavaadet

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust oma tegevusega reaalselt loomade elusid mõjutada
 • Põhjalikku enesearengupaketti, koolitusvõimalusi
 • Suurepäraseid kolleege ning kokkuhoidvat ja sõprussuhteid väärtustavat kollektiivi, kus hooliva maailmavaatega töökad inimesed
 • Motiveerivat töötasu
 • Põnevat tööd rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis
 • Paindlikku graafikut täistööaja töötundide raames
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • Kompenseeritud sportimisvõimalust
 • Tasustatud aega läbi raamatulugemise oma valdkonna ekspertiisi kasvatada

Värbamisel tuleb kasuks huvi psühholoogia, turunduse ja ressursside optimeerimise vastu. Lisaks eeldame põhjalikku kursisolekut Nähtamatute Loomade töö, kampaaniate ja lähenemisega loomade aitamisele. 


Kandideeri siin lingil.