Loomakaitsjatel on põhjust rõõmustada – Saksamaa viimase karusloomafarmi uksed sulgusid eelmisel nädalal lõplikult.

Euroopa loomakaitseorganisatsioonides pauguvad šampanjakorgid, sest Saksamaa viimane karusloomafarm kinnitas, et on oma tegevuse lõpetanud. Rahdeni endise naaritsakasvatuse omaniku sõnul polnud farmil karmistunud loomade heaolu seaduste tõttu enam võimalik jätkata. Kohalik loomakaitseorganisatsioon Vier Pfoten ja Saksamaa riiklikud organisatsioonid on võidelnud farmi sulgemise eest juba aastaid.

Photo credit: Dzivnieku briviba on VisualHunt / CC BY

Kuigi Saksamaal pole karusloomafarmid ametlikult keelustatud, on riik tõstnud karusnahaettevõtete toimimiseks vajalikke loomade heaolu standardeid. Sealhulgas on vähendatud korraga ühes puuris peetavate loomade arvu ning nõutud loomadele ligipääsu ühtlasele maapinnale ning ronimis- ja ujumisvõimalustele. Need muutused on kaasa toonud karusloomafarmide järkjärgulise sulgemise, kuna loomade kõrgema elukvaliteedi tagamine pole olnud tööstusele kasumlik.

Saksamaa kuulub paljude Euroopa riikide hulka, kes on karusloomakasvatused ajalukku jätnud. Tšehhi Vabariigis jõustus karusloomafarmide keeld käesoleva aasta veebruaris ning 2018. aastal teatasid ka Norra, Belgia ja Luksemburg plaanidest farmid keelustada. Kokku on Euroopas karusloomafarmid osaliselt või täielikult keelustatud 14 riigis.

Metsloomad, nagu naaritsad, ei sobi puuris pidamiseks, kuna farmid ei suuda täita nende liigiomaseid vajadusi nagu mängimine, ujumine, pesitsemine ja jahipidamine. Paljud neist lähevad väikeste metallvõrede vahel hulluks või muutuvad agressiivseks, mille korral ei suuda rünnatavad loomad end kaitsta. Kannibalismi, vigastusi, ravimata haavu ja vaimuhaigusi on tuvastatud karusloomafarmides üle maailma.

Nähtamatud Loomad teeb tööd selle nimel, et ka Eestis karusloomafarmid keelustataks.