Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on tulnud taas vabaühendustele varases arenguetapis appi, et aidata neil saavutada selgemat ja suuremat mõju ühiskonnas. Nähtamatute Loomade projektile “Nähtamatud Loomad kui arvamusliider” eraldati toetust summas 4000 €, et aidata meil valmistada ette meie kommunikatsioonivaldkonna arenguhüpet.

See hõlmab endas meie praeguse tiimi pädevuste ja koolitusvajaduste kaardistamist, meediaväljaannete ja kajastusvõimaluste põhjalikku kaardistamist, meie senise meediaalase tegevuse mõju analüüsimist, meie meediaalase tegevuse sihtrühma ootuste ja vajaduste kaardistamist ning tihedat koostööd arengueksperdiga, kes on meile toeks igal sammul projekti vältel.

Ülaltoodud projektitegevuste tulemusel peab valmima arenguhüppe tegevuskava, mis arendaks Nähtamatute Loomade võimekust juhtida avaliku arvamuse kujunemist farmiloomade heaoluga seotud teemadel.

Aitäh, KÜSK!