Nähtamatud Loomad on Eesti loomakaitseorganisatsioon, mis on keskendunud farmiloomade heaolu parandamisele. Nähtamatud Loomad veab kampaaniat, et munatööstuse kanu ei peetaks puurides.

Võtame täistööajaga tööle kanade heaolukampaania projektijuhi, kelle ülesandeks on ettevõtetega suhtlemine ja läbirääkimised, et veenda neid loobuma puurikanade munade müügist ning üle minema vabakanade munade müügile, kampaaniate planeerimine ja läbiviimine, meediatöö, tarbijate teadlikkuse kasvatamine, info otsimine ja süstematiseerimine ning rahvusvaheline suhtlus ja koostöö teiste välismaiste loomakaitseorganisatsioonidega, kes samas valdkonnas tegutsevad. Kampaaniajuhi ametikoht on mõeldud esialgu aastaks, kuid hea koostöö puhul leiame võimalused ametiaega pikendada.

Kandidaadilt eeldame kõrgharidust, head kursisolekut farmiloomade problemaatikaga ja Nähtamatute Loomade tegevusega, head enesekehtestamise võimet, väga head suhtlemis- ja esinemisoskust, head tiimitöö oskust ning eesti ja inglise keele valdamist.

Omalt poolt pakume põnevat positsiooni rahvusvaheliselt tunnustatud efektiivses loomakaitseorganisatsioonis, motiveerivat töötasu, suurepärast kollektiivi, reaalset võimalust oma tööga loomade elujärge parandada, hulgaliselt koolitus- ja arenguvõimalusi ning võimalust kodust töötada.

Saada CV koos soovituskirjaga, motivatsioonikiri ja palgasoov aadressile kristina.mering@nahtamatudloomad.ee hiljemalt 18. märtsiks. Lisaküsimuste korral võib kirjutada samal aadressil.